Waar bent u naar op zoek?

Leren preken

16-10-2018

Voor het maken van een preek is goed luisteren nodig. Met de groep lezen we Mattheus 5, de verzen uit de Bergrede waarin Jezus spreekt met Zijn volgelingen over woede en over het verzoenen met je broeder, vertelt dr. T.T.J. Pleizier.

Gedurende zes colleges werkt de hele groep studenten vanuit deze bijbeltekst aan een eigen preek. We luisteren naar de tekst die hardop tijdens de les wordt voorgelezen. We noteren onze eerste gedachten en gevoelens. We lezen nog een keer, en noteren nu wat mogelijk bij de gemeente naar boven zou komen als dit bijbelgedeelte in de eredienst klinkt. 

Communicatie

Door te starten bij de horende gemeente oefent de voorganger zich in het besef dat de tekst nooit zomaar, onbevangen, binnenkomt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 oktober 2018.