Waar bent u naar op zoek?

column

Les 1

16-09-2013

Voor sommige brugklassers raakt de vraag naar Gods hand in de geschiedenis aan hun eigen leven.

‘Dit boek had in Zuid-Afrika moeten zijn, maar het is hier.’ Ik houd het Handboek der geschiedenis van het vaderland van Groen van Prinsterer omhoog. Het is de eerste geschiedenisles aan de brugklassers.
Het boek behoorde toe aan mijn betovergrootvader. Hij verhuisde eind negentiende eeuw naar Zuid-Afrika om les te geven in de Nederlandse taal. Zijn vrouw en kinderen zouden volgen zo snel de financiële situatie het toeliet. De Boerenoorlog brak echter uit. Mijn betovergrootvader koos partij voor de Boeren en overleed in een Engels gevangenkamp aan malaria. Vrouw en kinderen bleven achter als weduwe en wezen. Het boek bleef op Urk.

Met dit verhaal kan ik mijn leerlingen veel leren. Geschiedenis gaat over mensen van vlees en bloed. Ze maken keuzes en ze ervaren leed in hun leven. Je kan dit te weten komen door de bronnen te bestuderen, zoals de brieven die mijn betovergrootvader schreef. Bronnen bestuderen doet een historicus. Dat ben ik en daarom mocht ik het geschiedenisboek erven. Op de eerste bladzijde staan bijbelteksten uit Psalm 78 die duidelijk maken waarom een christen de geschiedenis doorvertelt. Het doel is dat kinderen hun hoop op God gaan stellen.

Een volgende les hebben we het over Gods hand in de geschiedenis. Een jongetje heeft een boekenlegger meegenomen. Op de boekenlegger zie ik de voor- en achterkant van een borduurwerk. Het is een beeld van Corrie ten Boom. We zien in ons leven vaak de rafelige achterkant van Gods borduurwerk. Pas later zullen we de voorkant zien en daarmee de zin van de (persoonlijke) geschiedenis.
Voor mij is opeens duidelijk dat het verhaal van mijn betovergrootvader voor sommigen nog dichterbij komt dan ik me had gerealiseerd. In mijn brugklassen zit een aantal kinderen zonder vader. Voor hen is de vraag naar Gods hand in de geschiedenis een vraag die aan hun eigen leven raakt. Ze dragen de rafelige uiteinden dagelijks met zich mee.

Zonder persoonlijk, goedkoop of gemakkelijk te worden, wil je wat meegeven en vorm geven aan Psalm 78. Ik draai de boekenlegger om. Daar staat in rode letters de centrale boodschap van deze geschiedenisles. Jezus is Overwinnaar.
Arjan Baarssen