Waar bent u naar op zoek?

Lessen van Egyptische kerkleider Gendy

20-07-2015

Als christelijke minderheid in Egypte – maar ook in Nederland – zijn er volgens dr. Atef Gendy, rector van het presbyteriaanse seminarie in Cairo, veel kansen om te getuigen en te groeien in het geloof.

Soms zie je de zaken ineens een stuk scherper als iemand je een spiegel voorhoudt. We hebben tenslotte allemaal zo onze blinde vlekken en ieder mens heeft uiteindelijk maar een beperkt blikveld.

Dat geldt ook voor de kerk en gemeente. Daarom hebben we elkaar in de kerk nodig. Daarom hebben wij als leden van het lichaam van Christus in Nederland ook de kerk wereldwijd nodig. Om elkaar te bemoedigen en elkaar aan te scherpen. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Ten diepste natuurlijk ‘om ten volle te kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen’.

Het was daarom een groot voorrecht Atef Gendy onlangs in Nederland op bezoek te hebben. Als rector van het presbyteriaanse seminarie in Cairo is Gendy een alom gerespecteerd kerkleider, die wereldwijd lezingen over de positie van de kerk in Egypte en het Midden-Oosten geeft. Hij was vorige maand een van de hoofdsprekers op de GZB-dag met als thema ‘Laat de kerk niet verdwijnen’ en sprak op de GZB-predikantenconferentie over ‘Niets te verliezen’.

Dat de kerk in het Midden-Oosten het zwaar heeft, behoeft geen betoog. Het aantal christenen neemt onrustbarend af. In Syrië en Irak vooral. Maar ook in Libanon en Egypte staat de kerk onder druk. Er is grote zorg over het oprukkende en niets en niemand ontziende geweld van de militante en fundamentalistische islam. IS, Al Qaida, Al-Nusra, de Moslimbroederschap − allemaal ernstige bedreigingen voor burgers die er een andere overtuiging op na houden. Voor gematigde moslims en christenen. Als kleine minderheid te midden van een overweldigende moslimmeerderheid zijn juist christenen extra kwetsbaar.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 24 juli 2015.