Waar bent u naar op zoek?

Lessen van Luther over het avondmaal

16-10-2017

De (vroege) reformatoren waren sterk in hun verwoordingen over Schrift en genade, ‘zwak’ stonden ze echter in hun formuleringen over kerk en sacramenten, stelt ds. C.H. Hogendoorn.

Het laatste vormt zelfs ‘de achilleshiel’ van de Reformatie (Alister E. McGrath). Het is verdrietig om te zien hoe de reformatoren het onderling niet eens konden worden, juist ten aanzien van aanwezigheid van Christus in het heilig avondmaal. Er vielen in het heetst van de strijd harde woorden.

Men kan zich verbazen over die buitengewone heftigheid in woord en geschrift. We moeten echter goed bedenken dat het hierin voor Zwingli, Luther, Calvijn en anderen beslist niet om bijzaken ging.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 oktober 2017.