Waar bent u naar op zoek?

Leugens ontmaskerd

05-06-2019

In Romeinen 8 beschrijft de apostel Paulus het zuchten van de schepping. Ze is als een stralende, jonge vrouw, die in barensnood is geraakt. Ze lijkt tevergeefs pijn te lijden; de geboorte laat op zich wachten, schrijft ds. N.M. Tramper.

‘Maar ook wij zuchten,’ zegt de apostel, ‘wij die de eerstelingen van de Geest ontvangen hebben.’ Het is de Geest Zelf Die in ons zucht, Die uitziet naar de verlossing.

In zijn bekende, later verfilmde, boek In de ban van de ring beschrijft J.J.R. Tolkien hoe de bomen lijden onder de geest van uitbuiting. Ze worden gekapt om als brandstof te dienen in een reusachtige, ondergrondse fabriek. De kwade vorst Saruman smeedt wapens en maakt monsters uit klei om een verwoestend leger uit de grond te stampen. Hij wordt gedreven door dorst naar macht en vijandschap jegens alles wat waar en goed is. Ten slotte komen de bomen in opstand. Een kreet van pijn en woede vaart door de bossen tegen de geest van geweld en uitbuiting.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 juni 2019, of klik hier om de gratis pdf te downloaden.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.