Waar bent u naar op zoek?

Leven naar Gods geboden: een vrolijk feest

19-06-2019

Een centraal aspect van het Jodendom is de feestkalender ofwel de 'loeach'. Het hele Joodse geloofsleven is geborduurd op het stramien van de opeenvolgende feesten, licht dr. M. van Campen toe.

Een belangrijke hoogtijdag in deze reeks is het feest van de Vreugde der wet. Dit feest, Simchat thora, vormt de afsluiting van het Loofhuttenfeest, Soekot, en tevens van de hele Joodse feestencyclus.

Overigens hebben veel Joden moeite met onze vertaling van het woord Thora door wet. Zij vinden dat het woord wet te zeer verbonden is met juridische categorieën. De Thora is evenwel geen wetboek van strafrecht en daarom kunnen we het woordje wet beter vermijden. De Joden spreken zelf liever van onderwijzing. De bekende Joodse filosoof Martin Buber vertaalde met Weisung. Dan komen we in de buurt van aanwijzing, richtingwijzing, richtlijn. 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 juni 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.