Waar bent u naar op zoek?

‘Leven uit de Bron’ stimuleert geloofsopbouw in gemeenten

01-11-2016

De interkerkelijke gemeenteopbouwgroep ‘Leven uit de Bron’ gaat ervan uit dat gemeenteopbouw alleen mogelijk is via geloofsopbouw, vertelt ds. A. Visser.

Om gemeenteopbouw te stimuleren, rust de stichting kerkenraden toe en verzorgt ze onder andere trainingen voor predikanten en kerkelijk werkers.

In februari start een nieuwe basiscursus ‘Samen bouwen aan de kern van de kerk. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw’ . De cursus staat onder leiding van ds. A. Visser, predikant in Garderen en van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Sion in Bussum.

Hij is gecertificeerd trainer voor deze cursus met als doelgroep predikanten en kerkelijk werkers die lid zijn van of zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond of de Confessionele Vereniging.

Voor kerkenraden bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met het gedachtengoed van ‘Leven uit de Bron’ door het organiseren van een kerkenraadsdag of een aantal sessies waarin een en ander geoefend kan worden. Ook hiervoor stelt ds. Visser zich beschikbaar.

Waarom biedt u deze cursussen aan?

‘In contacten met kerkenraden en gemeenteleden kom ik met zekere regelmaat een verlangen tegen naar verdieping en meer vervulling met de Heilige Geest. Er worden allerwegen conferenties gehouden, bijeenkomsten en studiedagen belegd waarbij de focus ligt op deze geestelijke verdieping. Velen worden hierdoor in hun persoonlijk geloof versterkt. Dat heeft echter niet altijd het verlangde (positieve) effect op de opbouw van de gemeente als geheel.

Daarvoor is nodig dat wij elkaar biddend brengen aan de voeten van Christus en zelf leven uit Christus, de Bron. Alleen de Heilige Geest kan dit werken. Maar daarvoor schakelt Hij vaak mensen in, mensen die zelf volgeling (discipel) geworden zijn. Zo lezen wij in het begin van het Johannesevangelie over Andreas die zijn broer Simon ‘naar Jezus leidt’. Aan het slot van het Evangelie van Mattheüs klinkt de opdracht van de Opgestane om álle volken leerling (discipel) van Hem te maken.’

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 4 november 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)