Waar bent u naar op zoek?

Levensheiliging

28-11-2017

Evenals andere brieven van Paulus loopt ook de brief aan de Galaten uit op de levensheiliging. Er zijn stevige dingen geschreven over de werken van de wet, die geen heilsweg bieden, schrijft ds. J.C. Schuurman.

Maar dat wil niet zeggen dat Paulus geen oog heeft voor de positieve betekenis van Gods heilige wet. 

Luther zegt het in zijn commentaar op de Galatenbrief zo: ‘De apostel vermaant dus de christenen ernstig, dat zij, nadat zij de zuivere leer van het geloof gehoord en aangenomen hebben, ook goede werken doen.’ Luther heeft het in dit verband over ‘wáárlijk (!) goede werken’. Het kan niet anders of deze vallen samen met wat Paulus ‘de vrucht van de Geest’ noemt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 november 2017.