Waar bent u naar op zoek?

blog

Gemiddelde leeftijd lezers met bijna tien jaar gedaald

Lezers van De Waarheidsvriend vooral tevreden

11-08-2020

Een paar maanden na de invoering van de nieuwe lay-out in 2019 hield de redactie van 'De Waarheidsvriend' een enquête onder haar lezers. De redactie is benieuwd naar wie de lezers zijn en welke wensen zij hebben.

Ook is de vraag interessant wat er in een decennium gebeurd is. In 2008 voerde een groepje CHE-studenten namelijk ook een enquête uit onder Waarheidsvriendabonnees. ‘De “gemiddelde lezer” van De Waarheidsvriend is een 61-jarige getrouwde man. (…) Hij komt uit een hervormde PKN-kerk waar hij geen specifieke taak heeft, maar hij is wel lid van de Gereformeerde Bond. Al zo’n 22 jaar is hij abonnee op De Waarheidsvriend. Hij leest hem bijna altijd door. Zijn belangrijkste reden daarvoor is om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Bond.’

Dit zijn de eerste zinnen van het onderzoeksrapport van de CHE-studenten in 2008, waarmee de doorsnee lezer van De Waarheidsvriend werd geschetst. Hoe ziet de lezer van nu eruit? En wat is zijn of haar mening over het blad?

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de lezer is met bijna tien jaar gedaald, naar 52 jaar. Tachtig procent van de lezers is tussen de 36 en de 75 jaar, waarbij de percentages tussen de leeftijdsgroepen 36-45, 46-55, 56-65 en 66-75 behoorlijk gelijk verdeeld zijn (zie afbeelding). Bij de enquête uit 2008 was de verdeling nog anders: ongeveer dertig procent bevond zich tussen 36-55 jaar, ruim zestig procent was ouder dan 56. Minder dan vijf procent was tussen de 25-35, tegenover vijftien procent in de nieuwe enquête.
Dit is een hoopvolle ontwikkeling. Blijkbaar weten de wat jongere generaties de weg naar De Waarheidsvriend beter te vinden. Wel moet aangetekend worden dat deze enquête verstuurd is per e-mail. Daarmee kunnen niet alle ouderen uit de voeten of ze hebben geen e-mail. De nieuwe enquête is wel door ruim tweemaal zoveel respondenten ingevuld als de oude.

Geslacht en opleiding
De Waarheidsvriend is een echt mannenblad, feit of fictie? Zowel de gegevens uit 2008 als die van de nieuwe enquête lijken deze uitspraak te bevestigen. Destijds was 82 procent van de respondenten man en 18 procent vrouw, nu 79 procent en 21 procent. Het zegt nog niet alles over de man/vrouwverdeling wat betreft het lezen van De Waarheidsvriend. Hoewel vooral mannen de enquête invulde, kan het goed zijn dat ook veel vrouwen het blad lezen.
Wat betreft opleiding heeft de hoofdmoot een hbo- of een academische opleiding genoten (samen 58 procent in 2008 en 68 procent in 2019).

Kerk en betrokkenheid
Ongeveer 75 procent van de lezers gaat naar een hervormd-gereformeerde gemeente. Van de respondenten heeft 21 procent géén taak in de gemeente. Dit aandeel lag in 2008 op veertig procent. Mooi om te zien dat een groter aandeel actief is in de plaatselijke gemeente. Getuige alle antwoorden op de vraag wat mensen doen, is er een enorme diversiteit aan taken die ze vervullen: van jeugdwerk tot het schoonmaken van de kerk. Een groter percentage van de respondenten is predikant (elf procent tegenover vijf procent). Bijna een derde zit in de kerkenraad.
We waren ook nieuwsgierig naar de reden waarom mensen abonnee van De Waarheidsvriend zijn geworden. De twee belangrijkste redenen: 61 procent geeft als antwoord ‘om geïnformeerd te blijven over wat er binnen de kerk en de Gereformeerde Bond gebeurt’, 35 procent om ‘geestelijk opgebouwd te worden’ (mensen konden meer dan één mogelijkheid aanvinken). In 2008 waren dit ook de twee belangrijkste redenen, maar toen was ruim tachtig procent abonnee vanwege informatie over de kerk en de Gereformeerde Bond (GB) en ongeveer 55 procent om geestelijk opgebouwd te worden…
In 2008 was 61 procent van de respondenten lid van de Gereformeerde Bond en 39 procent niet, tegenover 55 en 45 procent nu. Dacht men destijds vooral dat het lidmaatschap van de GB geen meerwaarde had, nu is de belangrijkste reden dat men nog nooit over een lidmaatschap heeft nagedacht. Hier ligt een schone taak om aan abonnees uit te leggen waarom men vooral ook lid van de GB moet worden.

Waardering
Maar liefst negentig procent leest het blad ‘(bijna) altijd’. Dat was zo in 2008 en dat is nog steeds zo. Van de huidige abonnees neemt 56 procent tussen de 30 en 60 minuten de tijd voor het lezen, ongeveer een derde trekt daar minder dan een half uur voor uit en vijftien procent leest langer dan een uur.
In de recente enquête scoren, op een schaal van tien, artikelen over pastoraat, kerkelijke ontwikkelingen en gezin en opvoeding een ruime acht; hetzelfde geldt voor de columns, het kerknieuws en de meditaties. Het hoofdartikel gaat aan kop, met een dikke 8,5. Artikelen over zending en evangelisatie, de rubrieken Signalement, Zending in zicht en Globaal bekeken komen lager uit de bus (rond 7,5). Hebben deze rubrieken minder de belangstelling? Of heeft de lezer niet goed op zijn netvlies wat deze rubrieken precies inhouden?
Als geheel krijgt het blad een 8,22 van de lezer. Het gros is te spreken over het aantal bladzijden, het niveau, de diepgang en de toon. Een grote minderheid (42 procent) vindt dat het blad ook wel eens per twee weken mag verschijnen, maar 57 procent vindt elke week toch beter.
De nieuwe lay-out kan rekenen op veel waardering: zeventig procent waardeert die positief, een kwart staat er neutraal tegenover. Nog geen vijf procent vindt de nieuwe lay-out een verslechtering.

Wat kan er beter?
‘Wat zou u graag toegevoegd, verwijderd of anders zien met betrekking tot De Waarheidsvriend?’ Op deze vraag kregen we zeer uiteenlopende antwoorden.
Hoewel lezers grotendeels kunnen leven met de schrijfstijl en het niveau van de artikelen, komt een aantal keren terug dat het taalgebruik te moeilijk is. Een paar mensen geven aan dat we ook iets voor jongeren moeten hebben. Andere opmerkingen stippen aan dat de tijdgeest duiden aan de hand van het gereformeerde belijden belangrijk is; dat ambtsdragers zoeken naar handvatten en dat het van belang is om een kritische luis te zijn in de pels van kerkelijke ontwikkelingen.
Een paar reacties: ‘Meer zicht op de breedte van de kerk en de maatschappij. Een aantal artikelen is toch te veel traditioneel van toon en benadering.’ ‘De artikelen zijn soms wat algemeen, beschouwend en wat saai.’ ‘Meer geestelijke diepgang is nodig.’ Een ander geeft aan dat grote interviews waardevol zijn: ‘Interviews lezen prettig en zijn vaak diepgaand.’ Sommigen verlangen naar meer polemische artikelen, discussie en debat over actuele thema’s, zoals ‘plaats van de vrouw, Nashville, liturgie etc.’.
De enquête sluit af met de vraag: ‘Wat wilt u de redactie graag laten weten?’ Een aantal lezers maant de redactie om vooral de positie van de Gereformeerde Bond vast te houden en een stevig geluid te blijven laten horen. Sommigen vinden het blad niet diepgaand genoeg, anderen vinden het te voorzichtig en daardoor soms wat kleurloos.
Maar het grootste deel van de reacties is positief: ‘Ga zo door’, ‘Mooi inhoudelijk blad’, ‘Fijn blad! Vooral zo houden.’.

In de redactie hebben we een selectie van de antwoorden in een aantal rondes besproken. Graag willen we leren van onze lezers. We doen onze uiterste best om een goed, diepgaand en tegelijk toegankelijk blad te maken. Het voornaamste is dat De Waarheidsvriend tot eer is van de Heere God.

Esther Visser-den Hertog