Waar bent u naar op zoek?

Lezers van Lloyd-Jones

21-01-2013

Dr. Martyn Lloyd-Jones boeit in Nederland vooral reformatorischen. Dat is opvallend, want in het buitenland lopen juist evangelischen met hem weg, schrijft ds. Joz.A. de Koeijer.

Tot mijn verrassing ontdekte ik dat de naam van dr. Martyn Lloyd-Jones al meer dan een halve eeuw met ere in De Waarheidsvriend wordt genoemd. Met regelmaat verschenen boekaankondigingen, recensies, conferentieverslagen, maar vooral artikelen. Die laatste hadden een biografisch karakter of gaven wat meer inzicht in zijn theologisch denken en doen.

Aardig vond ik het verslag van een conferentie, die bijna veertig jaar geleden werd bijgewoond door de toenmalige secretaris. Hij schrijft onder andere: ‘Vorige week hebben ds. C. den Boer, ds. R.J. van de Hoef, ds. G.A. Zijderveld en ondergetekende een predikantenconferentie bijgewoond in Leicester (Engeland). Ongeveer tweehonderd predikanten van gereformeerde confessie uit Engeland, Schotland en Ierland maar ook uit allerlei andere windstreken van de wereld waren daar aanwezig.

Ik moet zeggen dat het bezoeken van deze conferentie voor ons een onvergetelijke ervaring is geweest. The Banner of Truth Trust, die deze conferenties organiseert, is in het leven geroepen mede op aansporing van en onder de geestelijke leiding van de bekende Londense predikant dr. Martyn Lloyd-Jones, wiens prediking in de loop der jaren op duizenden een diepe indruk heeft gemaakt, niet alleen in Engeland maar ook daarbuiten.’