Waar bent u naar op zoek?

Licht laten schijnen

24-11-2020

Het vanzelfsprekende gebruik van de Bijbel tijdens het huisbezoek heeft het risico in zich dat we niet of minder beseffen wat we ten diepste doen als we de Bijbel gebruiken in het pastoraat, stelt ds. R. van der Knijff.

Door hierbij stil te staan kunnen we de praktijk van het huisbezoek verdiepen en versterken.

Het gebruik van de Bijbel tijdens het huisbezoek kan zo vanzelfsprekend zijn dat we nog nooit hebben nagedacht over de vraag waarom we de Bijbel eigenlijk gebruiken in het huisbezoek (en in andere pastorale situaties). Vanuit het verlangen huisbezoeken te verdiepen en te versterken gaan we op zoek naar een bewuster gebruik van de Bijbel tijdens het reguliere huisbezoek. 

Omzien naar de ander

Met het reguliere huisbezoek wordt het bezoek bedoeld dat met een vaste regelmaat vanuit de kerkenraad wordt gebracht aan alle gemeenteleden. Het zijn pastorale bezoeken die geen directe concrete aanleiding hebben. De ambtsdragers bezoeken de gemeente namens God om zo pastoraal leiding te geven aan de gemeente.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 26 november 2020.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.