Waar bent u naar op zoek?

Lijden dat tot zaligheid leidt

ds. A.J. Mouw
Door: ds. A.J. Mouw
04-03-2021

… zal zalig worden. Mattheüs 24:13c en Deuteronomium 1:38

De Heere Jezus leert ons lijden met volharding, op weg naar het doeleinde. Maar wat is dat doeleinde dan? Dat moet wel heel veel waard zijn om lijden vol te houden. Dat is het ook…

Prachtig, hoe de Heere Jezus ons alles geeft wat nodig is, in dat ene vers. Lijden met volharding, lijden met een doel, het blijkt lijden dat leidt tot zaligheid. Zaligheid! Dat is alles wat je nodig hebt en waarnaar je verlangt.

Het beloofde land

Opnieuw zijn Kaleb en Jozua tekenend. Waar het volk dat hen aanhoort het moet hebben van horen zeggen, hebben zij een beeld bij het beloofde land. En dit weten ze: het is alles waard. Hun wacht een rijk en overvloedig land. Ze zullen er een thuis opbouwen. Ze zullen een nieuw leven in overvloed ontvangen, dicht bij hun God, rust van vijanden. Ze zullen genieten van het goede, leven zoals het is bedoeld.

Precies dat is zaligheid. Dat gaat over een verloren wereld die zal worden behouden en gered, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is het Koninkrijk van God dat helemaal doorbreken zal. Het is de ultieme hoop van de Bijbel: een leven dicht bij God, leven zonder ziekte, zorg, zonde en de dood, leven met vrede, blijdschap en voor altijd meer dan genoeg. De strijd is gestreden en je diepste verlangen wordt vervuld. Jezus zegt: hou vol, tot het doel is bereikt. Je zult dan een wereld leren kennen, die je je in je stoutste dromen niet had voorgesteld. Gods nieuwe wereld, die is en komen zal.

Offer van liefde

Voelt het als te grote woorden? Maar… luister naar Wie het je zegt: Jezus Christus Zelf! We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Na deze woorden zal Jezus al snel worden opgepakt. Hij zal Zich overgeven om met Zijn sterven en opstaan dingen nieuw te maken. Hij moest ten onder gaan aan een wereld waarin zonde en dood zo’n grote plek hadden gekregen. In een verkilde wereld was een warm offer van liefde nodig om de weg vooruit te kunnen wijzen.

Jezus Christus was Degene Die dat grootse offer bracht. Hij leefde precies zoals de Schepper het had bedoeld: liefdevol, wijs, bewogen en in volle verbinding met de Vader, een leven vol van de Geest. Dat volmaakte leven gaf Hij. Hij leefde in onze plaats. En Hij stierf in onze plaats. Zo werd Hij Zelf de weg naar die nieuwe wereld – een weg waarlangs je meer ontvangt dan je ooit verdiende.

Erfdeel

Mozes brengt dat laatste rond Jozua nog even mooi naar voren. Gods volk ontvangt het beloofde land als erfdeel. En dat is een prachtig woord. Een erfdeel bewerk je niet. Dat is geen salaris na een leven hard werken. Een erfdeel is een gave, enkel en alleen op basis van de relatie die je met de Gever hebt. Iemand stierf en omdat jij lid bent van de familie, ontvang je grootse dingen. Je krijgt ergens recht op, niet op basis van je werk maar op basis van een relatie.

Ja, er is volhardend en gehoorzaam geloof voor nodig – daarom ontvangen Kaleb en Jozua wel en de tien anderen niet. Maar vervolgens zullen ze veel meer ontvangen dan ze zelf ooit hadden kunnen bewerken.

Hoopvol

Zo leeft Gods volk in lijdenstijd met bijbelse hoop en zekerheid. Het is realistisch over deze wereld en hoe donker die kan zijn, heeft reële verwachtingen van mensenwerk. Gods volk doet het lijden en haar oorzaak recht, maar hoeft zich in het lijden niet te verliezen. Dwars door alles heen is het buitengewoon hoopvol. Er wacht een geërfde zaligheid.

Het is in lijdenstijd verleidelijk te kiezen tussen realisme en hoop. Sommigen leven buitengewoon hoopvol. God is liefde, en zo erg is het nou allemaal ook weer niet. Geef deze wereld de tijd en alles komt goed. Die mensen zijn naïef over zichzelf en deze wereld. Anderen zijn juist realistisch. Ze weten heel goed hoe diep de gebrokenheid zit. En daarom durven ze er niet op te rekenen dat het ooit wat worden zal. Ze zijn de hoop uit het oog verloren, omdat ze de redding van God vergeten.

De christelijke gemeente is in lijdenstijd echter realistisch en hoopvol tegelijk. Ze is zich goed bewust van wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt. Het verrast niet, want het is allang voorzegd.

Maar daar stopt ze niet, want ook haar Heiland stopt daar niet. We leven de lijdenstijd bij Zijn belofte: wie volhardt tot het einde, zal zalig worden.

ds. A.J. Mouw
ds. A.J. Mouw