Waar bent u naar op zoek?

Lijden voor Christus

27-02-2012

Lijden voor Christus is een voorrecht: het maakt ons één met Hem. Het heeft ook een doel, schrijft dr. Marten Visser: door beproeving en door oordeel maakt God mensen geschikt voor het ontvangen van Zijn heerlijkheid. Maar hoe moeten we lijden?

Hoe leven christenen het lijden voor Christus uit? 1 Petrus 4:12-19 laat ons zien hoe we moeten lijden. We lijden ten eerste blijmoedig. In vers 13a staat: ‘Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus.’ Het belangrijkste dat gezegd wordt over hoe we moeten lijden, is: we moeten blij zijn.

Wat is de grond van die blijdschap? Het verbonden zijn met Christus. Te weten dat je bij Hem hoort, dat je, juist in je lijden, met Hem verbonden bent, dat geeft vreugde.

Tegelijkertijd is Petrus heel reëel. Jazeker, in het midden van lijden mag er vreugde zijn. Maar die vreugde is nog niet volkomen. Eerst staat er: ‘verblijd u in het lijden’; en dan staat erachteraan in vers 14: ‘opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen’. Dat is dubbelop, een sterke uitdrukking. We zijn nu blij. Maar de volkomen blijdschap krijgen we pas bij de wederkomst.

Hoe kun je nu blij zijn om het lijden? Ten eerste, omdat we dan heel in het bijzonder met Christus verbonden zijn. Ten tweede, omdat de Heilige Geest dan op ons rust. Ten derde, omdat het oordeel over ons leven laat zien dat God ons behandelt als Zijn kinderen. En ten vierde, omdat we het vertrouwen hebben dat het lijden iets goeds uitwerkt in ons leven.