Waar bent u naar op zoek?

Lijdenspreken Calvijn

26-02-2013

Het lied van Jesaja over de lijdende Knecht des Heeren heeft Calvijn zeer geraakt. Jesaja laat zien hoe dé eeuwige Koning uit het huis van David Zich vrijwillig vernederde tot een knecht, zelfs tot een schaap en een lam, ter wille van ons heil.

Van Calvijns preken over Jesaja is het eerste deel verloren gegaan (hfst.1-12). Ook de twee laatste delen (hfst.52-66) waren verdwenen. Tot 1995, toen deze in Londen werden teruggevonden. Recent zijn ze uitgegeven. De zeven lijdenspreken verschenen al wel in de zestiende eeuw in Genève, maar door de veel betere nieuwe uitgave hebben we nu toegang tot Calvijns tekst zelf. We kunnen lezen hoe de reformator sprak over het stemmeloze Lam, zoals Jesaja hem immers schildert. Er zijn minstens zeven preken van Calvijn over de lijdende knecht des Heeren.

Hij begint met Jesaja 52:13 en zegt dan dat in onze Heere Jezus Christus alle beloften van God zijn vervuld. Hij is gezeten op de troon van David. En al zouden er geen zon en maan meer zijn en de hele aarde ten onder gaan, Zijn koninkrijk heeft zo’n grote vastheid dat het geen einde zal hebben en tot in alle eeuwigheid bevestigd zal zijn. En dan, onze Heere (Seigneur), deze Koning der ere, Hoofd der engelen, voor Wie elk schepsel zijn knie moet buigen, wordt een knecht (serviteur).