Waar bent u naar op zoek?

Lof krijgen van God

14-01-2015

Ieder die de Heere trouw dient, zal lof krijgen van God. Voor een christen, die ervaart dat hij nog steeds geneigd is tot alle kwaad, is dat een verrassende boodschap, schrijft ds. A.N. van der Wind.

Paulus zit er niet op te wachten dat de mensen hem bewonderen om zijn werk. Ook wat hij er zelf van vindt, is niet belangrijk. Voor de apostel telt alleen het oordeel van de Heere. Die zal bij Zijn wederkomst alles aan het licht brengen. ‘En dan zal ieder van God lof ontvangen.’ (1 Kor.4:5)

Het is pure genade dat God zondaren toelaat tot de eeuwige zaligheid. Maar het blijkt nog een stap verder te gaan: God zal lovende woorden over hen spreken. Hoe kan dat? Hoe gaan wij met zulke waardering om?

Paulus is niet de enige in de Bijbel met deze verwachting. Christus vertelt in de gelijkenis van de talenten hoe het eraan toe zal gaan bij de grote afrekening. Twee van de drie slaven hebben met hun talenten winst gemaakt. Tot hen zegt hun heer: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal Ik u aanstellen’ (Matt.25:21,23). Dit onderwijs laat zien dat de Heere de ijverige inzet van de gelovigen wil prijzen en belonen. In het volgende Schriftgedeelte vertelt Christus nog meer over het laatste oordeel. De Koning zal de goede daden van de rechtvaardigen concreet benoemen. ‘Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht.’ (Matt.25:36) Alleen al het feit dat deze daden worden genoemd, is een blijk van waardering.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 16 januari 2015.