Waar bent u naar op zoek?

Lofzang op Gods goedheid

Ds. G.H. Kruijmer
Door: Ds. G.H. Kruijmer
01-07-2021

Heere, de aarde is vol van Uw goedertierenheid (...). U bent goed en doet goed, leer mij Uw verordeningen. Psalm 119:64-68

In Psalm 119 ben je niet zomaar uitgelezen. In deze lange psalm zijn er altijd woorden die oplichten. Het is groot en overweldigend, deze lofzang op Gods Woord. Eén woord staat in dit gedeelte vooral centraal en dat is het woord goed. Dat is het oplichtende woord.

Psalm 119 is niet een psalm om snel tussendoor te lezen. Je moet er de tijd voor nemen, geconcentreerd de woorden op je laten inwerken. Gedeelte voor gedeelte, bladzijde voor bladzijde.

Als je zo de psalm leest en herleest, valt je oog op bepaalde woorden die oplichten. Woorden waar je eerder overheen las.

In dit gedeelte licht het woord goed op. Vanaf vers 65 beginnen de verzen in het Hebreeuws steeds met ‘goed’ of ‘goedheid! Volgens het Hebreeuwse alfabet zijn we gekomen bij de letter tet. Wij kennen een woord als tov en daar horen we allerlei variaties op. God is goed geweest voor Zijn dienaar. Het bepaalt de aanbidding en het gebed van de psalmdichter.

Aanleiding

De aanleiding om over Gods goedheid te spreken lezen we in vers 64: ‘Heere, de aarde is vol van Uw goedertierenheid.’ Het valt nog onder de voorgaande Hebreeuwse letter, maar hangt wel met deze samen. De dichter ziet op God in de hemel. Hij ziet de blijken van Gods goedertierenheid, zoveel en overal. Kijk maar om je heen. Calvijn heeft eens geschreven dat Gods goedheid zich daarin openbaart dat in de meest onherbergzame gebieden bomen groeien, vogels fluiten en water is voor de wilde dieren. God bewijst Zijn genade aan een gevallen wereld. Wat is dat belangrijk om te beseffen, dat de Heere overal is en dat Hij altijd bij je is. Hij laat het merken door Zijn goedertierenheid.

Onderscheidingsvermogen

De dichter kijkt in zijn eigen leven terug. God is goed voor hem geweest. Hij kan niet anders zeggen. Omdat Gods goedheid bepalend is, vraagt hij om onderscheidingsvermogen. ‘Leer mij goed onderscheiden en kennen.’ Goedheid van het verstand, staat er eigenlijk. Concreet vraag je daarmee of Gods goedheid ook in je leven doorwerkt, zodat je de goede beslissingen kunt nemen. Is het naar de wil van God, naar de inzettingen van God, kan ik het voor Hem verantwoorden? Stel jezelf die vraag bij de apps die je downloadt op je telefoon. Er volgt een ootmoedige belijdenis in vers 67: ‘Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht!

Het brengt opnieuw tot een lofzang op Gods goedheid: ‘U bent goed en doet goed, leer mij Uw verordeningen.’ God is goed. Tussen God en goed kun je een isgelijkteken zetten, zoals de Bijbel ook zegt dat God liefde is. Eigenlijk staat het voorop en daarmee krijgt het nadruk: ‘Goed bent U en goed doende.’ Vaak wordt de vraag gesteld waarom er dan zoveel leed in de wereld is. Hoe kan God, Die goed is, dat allemaal toelaten? Dat kunnen grote vragen zijn. Deze psalm staat niet buiten de werkelijkheid. De dichter wordt geconfronteerd met kwaaddoeners, met goddelozen. Mensen kunnen op een harde manier met elkaar omgaan.

Toonbeeld

We horen het Evangelie in deze psalm: ‘en U doet goed.’ Wil je Gods goedheid zien, kijk dan naar Zijn eigen Zoon. De Heere Jezus kwam in deze wereld vol wreedheid. Hij is een toonbeeld van Gods goedheid in Zijn spreken en heel Zijn leven. Van Hem geldt het wat de dichter belijdt: ‘U bent goed en doet goed.’ Wat een tegenstelling met ons mensen. Wij zijn zondig en doen zondige dingen. Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.

Beter

Het gebed is Gods verordeningen te leren. Dat is goed. Dat is zelfs beter dan duizenden stukken goud of zilver (vs.72). Opnieuw zo’n variatie op het woord goed. Beter voor mij… De belijdenis gaat over in een gebed: ‘leer mij Uw verordeningen.’ Wij hebben dat iedere dag nodig. God zal het ons leren in de weg van het gebed. Een leerproces met gevouwen handen. Let daarbij op de tekenen van Gods goedertierenheid. De aarde is er vol van, maar Hij wil ook ons leven daarmee vervullen.

Ds. G.H. Kruijmer
Ds. G.H. Kruijmer