Waar bent u naar op zoek?

Loonstra karikaturiseert Different

17-07-2012

Dr. B. Loonstra geeft er op zijn weblog blijk van Different niet begrepen te hebben. Anders dan dr. Loonstra meent, kent Different geen fundamentele wijziging in zijn visie op homoseksualiteit, stelt directeur drs. H.J. van Rhee.

De rubriek ‘Uit de pers’ van ‘De Waarheidsvriend’ van 28 juni bevatte een uitgebreid citaat van de weblog van dr. B. Loonstra over onze hulpverleningsorganisatie Different. Uit het citaat blijkt dat ds. Loonstra het op prijs zou stellen als ‘de directie van Different over haar beleidswijzigingen eens licht liet schijnen’.

Op het verzoek van dr. Loonstra ga ik graag in. Vooral om nog eens met nadruk vast te stellen dat er sinds de oprichting van de voorloper van Different in 1974 in wezen geen fundamentele wijzigingen in de visie hebben plaatsgevonden. Zeker niet als het gaat om het orthodox verstaan van wat de Bijbel zegt over Gods bedoelingen met seksualiteit en relaties. Op dit punt kiezen wij – net als onze cliënten – onveranderd voor de lijn van de historische en wereldwijde kerk.