Waar bent u naar op zoek?

Luthers 97 stellingen

25-10-2011

Luther is bekend geworden door de 95 stellingen, maar zelf vond hij de 97 belangrijker, schrijft ds. A. van Vuuren.

Huh, Luthers 97 stellingen? Zeker een drukfoutje. Wat een blunder, op de basisschool leer je al dat Luther op 31 oktober 1517 95 stellingen aansloeg op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Zo werd er gereageerd op de aankondiging dat ik tijdens een Reformatieherdenking zou spreken over de 97 stellingen van Luther.

Begrijpelijke reacties. Het is immers bepaald niet algemeen bekend dat Luther twee maanden eerder andere stellingen publiceerde en toen twee meer. Luther is bekend geworden door de 95, maar zelf vond hij de 97 belangrijker. Als we ze vergelijken, beseffen we waarom.

Wie de beroemde 95 stellingen van 31 oktober leest, raakt als gereformeerd denkend mens teleurgesteld. Luther bestrijdt daarin slechts de uitwassen rond de boetepraktijk en de aflaatpraktijk. ‘Zodra het geld in het kistje klinkt, ‘t zieltje in de hemel springt.’ De aflaat als zodanig wijst hij niet af. Stelling 71 luidt zelfs: ‘Wie de waarheid van de pauselijke aflaat weerspreekt, zij vervloekt.’

Om er achter te komen wat Luther dreef, zijn we bij de 95 dan ook aan het verkeerde loket.