Waar bent u naar op zoek?

Maak geen keuzes voor een ander

18-04-2018

Wij krijgen of geven verantwoordelijkheid en kunnen die nemen. 'Laten we de knoop maar doorhakken. We zijn het niet allemaal met elkaar eens, maar ik neem de verantwoordelijkheid op me,' schrijft drs. N.C. van der Voet.

We kunnen een verwijt maken: ‘Die jongen moet eens wat meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven.’ 

Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat een jongere tot een bepaalde beroepskeuze komt, is niet alleen zijn verantwoordelijkheid, maar ook die van zijn opvoeders en van de school. Als hij dertig jaar is en vastloopt in zijn werk, kan hij zeggen: ‘Het is de schuld van mijn ouders. Zij hebben mij naar de verkeerde school gestuurd.’ Of: ‘De decaan heeft mij ooit een verkeerd beroepsadvies gegeven.’ Hij mag dat zeggen, mits hij ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dat kan voor een beslissing in het verleden zijn. ‘Ik heb mij ook niet genoeg georiënteerd voor een beroepskeuze.’ Dat moet zeker zo zijn voor zijn omgaan met de gevolgen van die beslissing in het heden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 april 2018.