Waar bent u naar op zoek?

Gaven van de Geest – apostelschap (1)

Mannen van de traditie

Ds. A.J. Sonneveld
Door: Ds. A.J. Sonneveld
Heilige Geest
21-05-2024

Binnen charismatische kringen is aan het eind van de vorige eeuw een beweging op gang gekomen, genaamd 'New Apostolic Reformation'. Deze beweging zoekt het herstel van de vijfvoudige bediening en beroept zich daarvoor op Efeze 4:11.

Her en der in Nederland zijn kerken en gemeentes die hun leiderschapsmodel baseren op deze vijfvoudige bediening van de Nieuwe Apostolische Reformatie. Daar wordt dan gewerkt met een bediening van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Alle vijf zijn in deze visie nodig. Binnen onze presbyteriaal-synodale kerkregering kennen we het ambt van apostel echter niet. En daar zijn goede bijbelse redenen voor.

We horen met name in het boek Handelingen over apostelen. De naam van dit boek luidt in de oudste Griekse handschriften dan ook ‘Handelingen van de apostelen’. Toen waren er apostelen, nu niet meer. Hoe zit dat? Wat bij Paulus opvalt, is dat hij het apostelschap noemt als eerste gave (charisma) van de Heilige Geest (1 Kor.12:28). De apostelen gaan in opsommingen voorop (Ef.4:11). De gemeenten zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten (Ef.2:20).

Vereisten

Wat maakt nu een apostel tot apostel? We zetten even wat gegevens op een rijtje. In Handelingen 1 verkeert de gemeente van Christus in een zeker vacuüm. De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel en in de discipelkring is sprake van een vacante plaats. Je zou kunnen spreken van de elf, maar toch noemt de Bijbel vaak de twaalf. Eén keer is zelfs sprake van een zeventigtal (Luk.10:1). Meestal horen we over het twaalftal. Zoals er in het Oude Testament twaalf stammen in Israël zijn, zo zijn er in het Nieuwe Testament twaalf apostelen als vertegenwoordigers van de stammen.

Er dient een nieuwe apostel verkozen te worden. Dan staat er iets wat opvalt: er zijn vereisten voor het apostelschap. Het moet gaan om iemand die de Heere Jezus heeft gekend tussen Zijn doop in de Jordaan en Zijn hemelvaart (Hand.1:21-22). Apostel word je dus niet zomaar.

Kenmerken

Een apostel heeft een aantal kenmerken. Ik noem er zes.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Ds. A.J. Sonneveld
Ds. A.J. Sonneveld

is predikant van de hervormde gemeente te Lopik.