Waar bent u naar op zoek?

Mannenmorgen Groene Hart over de essentie van het geloof

17-03-2022

Op zaterdagmorgen 26 maart belegt de commissie Mannenmorgen Groene Hart DV een bijeenkomst. Ds. J. Belder spreekt over het thema ‘De essentie van het geloof’. Naast toerusting en ontmoeting zal er veel samen worden gezongen. De ontmoeting vindt plaats van 10 tot 12 uur in de Hervormde kerk te Wilnis (Kon. Julianastraat 23), met aansluitend een lunch voor wie dat wil. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te kunnen dragen. Aanmelden via mannenmorgengroenehart@gmail.com; meer info via 06-45298087.