Waar bent u naar op zoek?

Maranathakerk in Lunteren hijst witte vlag

17-11-2022

Sinds zondag 23 oktober wappert er aan de vlaggenmast bij de Maranathakerk in Lunteren een witte vlag. De witte vlag staat symbool voor (vernieuwde) overgave aan de Schepper. De keuze om deze vlag te hijsen komt voort uit de bijbellezing op genoemde zondag (1 Koningen 21:1-21). In dit bijbelgedeelte gaat het over koning Achab die zich de grond van zijn buurman Naboth wil toe-eigenen en hem daarom vermoordt. De profeet Elia laat hem daarna weten dat deze werk- en leefwijze absoluut niet op Gods goedkeuring kan rekenen. De koning wordt het oordeel aangezegd.

Je mag je als mens niet als bezitter van de aarde gedragen. Van een ongebreidelde drang naar uitbreiding van je geld en/of goed krijg je als mens, als mensheid vroeg of laat de rekening gepresenteerd, aldus de gemeente in Lunteren. De aarde is niet van ons. Met het hijsen van een witte vlag wil de Maranathakerk dit onderstrepen en uitdrukking geven aan de noodzaak tot overgave aan de Schepper. ‘Deze overgave is geen slaafse onderwerping, maar heeft ook ‘verzet’ in zich. We verzetten ons niet tegen de uitbuiting van de aarde met het idee dat wij de planeet wel kunnen redden, maar omdat deze planeet niet ons bezit is.’