Waar bent u naar op zoek?

Hoe het in de Rooms-Katholieke Kerk kwam tot verering van ‘de dienares van de Heere’

Maria, moeder Gods

ds. H. Liefting
Door: ds. H. Liefting
25-10-2022

Kerkhervorming. Maarten Luther. Misstanden in de kerk, inclusief de Mariaverering, die worden ontmaskerd en aangepakt. Maar wordt met al het badwater ook de plaats die Maria zou moeten innemen, niet weggespoeld? Dat Maria geen gewone vrouw was, wordt vanuit de Bijbel wel duidelijk.

Elizabet riep, toen ze Maria begroette, vol verwondering uit: ‘Gezegend ben je onder de vrouwen (…) En zalig is zij die geloofd heeft…’ Toen de engel Gabriël de geboorte van de Heere Jezus aankondigde aan Maria, noemde hij haar ‘begenadigde’. En de gezegende onder de vrouwen, ‘want u hebt genade gevonden bij God’. En Maria? Ze is een en al gewilligheid en noemt zich ‘de dienares van de Heere’. Vol vertrouwen verlaat ze zich op Gods woord.

En wat te denken van het Magnificat, de lofzang die Maria aanheft? ‘Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken.’ En dat mogen wij ook doen. Niet alleen omdat de Heere grote dingen aan haar gedaan heeft en omzag naar de nederige staat van Zijn dienares, maar ook omdat ze de woorden van Jezus, Die niet alleen haar zoon, maar ook haar Zaligmaker was, bewaarde.

‘Zalige’ jonkvrouw

Toch was het niet Luthers bedoeling om met het rooms-katholieke badwater ook de eerbied voor Maria weg te spoelen. Hij schildert haar als voorbeeld voor alle gelovigen. Aanvankelijk dacht hij zelfs dat het aanroepen van Maria niet verkeerd was. Herhaaldelijk stelt hij haar tot voorbeeld voor anderen. Hij noemt haar ‘hooggeprezen’ of ‘zalige’ jonkvrouw. En ‘de tere moeder van Christus’. Bovendien preekte hij graag op Mariafeesten en stimuleerde hij het om dagelijks haar lofzang, het ‘Magnificat’, te zingen. Hij heeft zelfs een boek aan haar lied gewijd.

Wel wijst Luther er duidelijk op dat we haar niet zalig spreken vanwege haarzelf, maar omdat de Heere op haar neerzag. In het Magnificat schrijft hij dat Maria zich niet op haar maagdelijkheid, noch op haar deemoed beroemde, maar alleen op het genadige zien van God. ‘Alleen daarom, dat God haar heeft aangekeken, zal men zeggen: zij is zalig.’ ‘Precies zoals wanneer een vorst een arme bedelaar de hand reikt, dan is niet de nietigheid van de bedelaar, maar de goedheid van de vorst te prijzen.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 oktober 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

ds. H. Liefting
ds. H. Liefting

uit Gouda is emeritus predikant. Hij was tot mei 2022 lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.