Waar bent u naar op zoek?

Maximale ruimte voor de Psalmen verrijkt de gemeente

13-11-2019

De psalmen zijn onmisbaar voor het geestelijke leven van de christelijke gemeente. Een kerkenraad is daarom geroepen de psalmen inhoudelijk te laten functioneren in liturgie, huisgodsdienst en catechese, stelt ds. A.J. Mensink.

Hoe doe je dat in een tijd waarin het zingen van psalmen op achterstand lijkt te raken? 

Jarenlang waren de psalmen een gegeven. Het zingen van de psalmen was een vanzelfsprekende traditie waarmee veel gemeenten zich onderscheidden van minder behoudende delen van de Hervormde en de Protestantse Kerk.

Het argument om het, met name in de erediensten, bij de psalmen te houden was dat het zingen van andere liederen tot inhoudelijke verschuivingen zou kunnen leiden. Dat blijft een argument om serieus te nemen. Wel moeten we ons afvragen of we niet heel veel energie hebben gestoken in het afhouden van gezangen en liederen, en in verhouding daarmee weinig aandacht hebben gegeven aan de onmisbare positieve betekenis van de psalmen voor het geestelijke leven van de gemeente.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 november 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.