Waar bent u naar op zoek?

Mediation en de gemeente

19-08-2013

Kerkenraden en gemeenteleden kunnen baat hebben bij mediation als een methode om ernstige spanningen en (slepende) conflicten bespreekbaar te maken, schrijft gemeenteadviseur Theo van Stuijvenberg,

Waar veel mensen met elkaar samenwerken, kunnen (diepe) meningsverschillen aan de oppervlakte komen. Aan onenigheid liggen soms botsende karakters ten grondslag, terwijl het conflict opgevoerd wordt als een inhoudelijk meningsverschil. Soms worden persoonlijke visies op de gemeente niet uitgesproken, laat staan dat ze als gemeenschappelijk ervaren en naar buiten toe uitgedragen worden. Kan de Geest van Vrede Zijn werk doen waar spanningen en conflicten onbesproken blijven? Kan mediation als een betrekkelijk nieuw, maar uniek instrument van bemiddeling zijn nut bewijzen voor de christelijke gemeente?

De christelijke gemeente bestaat uit een diversiteit van mensen. De kern van het gemeente-zijn vormt het ’s zondags samenkomen rondom het Woord van God. Doordeweeks week zijn er tal van activiteiten, gericht op verdieping van het geloof en ter bevordering van het onderlinge contact. In de gemeente concentreren we ons op de Heere God en op elkaar.

Veel mensen, ambtsdragers en niet ambtsdragers, zijn betrokken bij de voorbereiding van erediensten en doordeweekse activiteiten. Jong en oud, hoog en laag opgeleid, communicatief begaafden en ‘stille’ werkers doen daar aan mee. Allen die hun eigen achtergrond en de sfeer van hun maatschappelijke positie meenemen.