Waar bent u naar op zoek?

Mediteren mannen wel?

Eline van Vreeswijk
Door: Eline van Vreeswijk
15-09-2022

Het lijkt erop dat mannen minder concreet hun stille tijd invullen dan vrouwen. Op twee manieren werd ik de afgelopen periode geconfronteerd met de vraag: wat lezen mannen ( jong en ook wat ouder) tijdens hun stille tijd?

Het eerste moment was bij de herdruk van de HSV Vrouwenbijbel. In ruim zes jaar zijn er meer dan 10.000 exemplaren van deze Bijbel verkocht. Kort nadat de HSV Vrouwenbijbel uitkwam, is er ook een Mannenbijbel verschenen. Een enthousiaste groep mannen schreef mee. Ik keek eens naar de verschillen in oplage en verkoop en wat bleek? De Mannenbijbel heeft een veel lagere omloopsnelheid. Blijkbaar kopen veel meer vrouwen de Vrouwenbijbel. Waarom zou dat zo zijn?

Minder materiaal

Het tweede moment waarop ik met deze vraag werd geconfronteerd, was tijdens een evaluatie van de vrouwenlijn van fonds Groen. Steeds vaker wordt ons gevraagd om specifiek materiaal te maken voor de doelgroep vrouw: boeken over moederschap en opvoeding, identiteit, maar vooral ook materiaal dat gebruikt kan worden bij het lezen van de Bijbel, tijdens stille tijd: goed bijbelstudiemateriaal, zoals Maria, bijzonder gewoon van Wijgert en Cora Westland, een dagboek, studiebijbel, een mooi notitieboek voor je stille tijd. En de vraag werd gesteld: wat is er eigenlijk voor mannen, wat lezen zij in hun stille tijd? Waar hebben zij behoefte aan als ze de Bijbel lezen? Specifiek materiaal voor hen is er eigenlijk een stuk minder. Een rondje langs de boekhandel bevestigde dit beeld. Er is veel meer voor vrouwen, zij komen veel vaker in de boekhandel en kopen over het algemeen meer boeken voor de geloofsontwikkeling van hun kinderen of voor zichzelf.

Functioneel lezen

Maar hoe zit dat bij mannen en bijbellezen? Het kan natuurlijk zo zijn dat mannen gewoon minder behoefte hebben aan materiaal naast de Bijbel. Dat ze wel de Bijbel lezen, maar minder gebruik maken van hulpmiddelen, van materiaal dat hun verdieping geeft, of (nieuwe) informatie bij het lezen van de Bijbel. Het kan ook zijn dat mannen minder lezen tijdens hun stille tijd, maar bijvoorbeeld eerder een podcast luisteren.

Toch heb ik sterk het idee dat mannen minder concreet hun stille tijd invullen dan vrouwen. Ik heb de indruk dat bijbellezen bij mannen wat in het slop is geraakt. Een rondje langs diverse mannen in mijn eigen omgeving liet dat ook zien. En als ze de Bijbel lezen, gebeurt dit vaak ‘functioneel’: voor een opening op de kerkenraad of de mannenvereniging, tijdens het nakijken van iets dat ze gehoord of gelezen hebben. Misschien dat mannen wel meer studerend bijbellezen. De boekhandelaar zei bijvoorbeeld: mannen kopen eerder een boek van Tim Keller. Maar hoe voeden de woorden van God hen persoonlijk iedere dag? Hoe passen zij de woorden van God toe op hun leven van iedere dag, als man, vader, opa, broer, collega, buurman? Dat meditatief bijbellezen is ook voor mannen iedere dag nodig.


Meditatief lezen voor mannen

Concreet een manier waarop mannen de Bijbel ook meer meditatief zouden kunnen lezen: aan de hand van de HSV Mannenbijbel. Wat kun je daarin vinden, naast de bijbeltekst? Een inleiding op ieder bijbelboek, maar ook informatie over de manier waarop er in dat bijbelboek over mannen wordt gesproken. Er zijn verder door de hele Bijbel teksten opgenomen waarin de verantwoordelijkheid van mannen op een meditatieve manier is verwoord. Ook vind je zo’n zeventig biografieën van mannen. Als het gaat over de vraag hoe je je geloof een plek kunt geven in het concrete leven, gebeurt dat in de Mannenbijbel aan de hand van drie thema’s: man en geloof, man en relaties en man en samenleving. Drie aspecten waar elk mens mee te maken krijgt. Wat vertelt het bijbelgedeelte daarover? Veel mannen hebben interesse in de vraag ‘hoe dingen werken’. Daarom staan er weetjes in de Mannenbijbel.

Eline van Vreeswijk
Eline van Vreeswijk