Waar bent u naar op zoek?

Mediterend naar de zondag 2023

19-01-2023

Op 21 januari gaat DV voor de vierde keer het interkerkelijke zaterdagavondprogramma ‘Mediterend naar de zondag’ in Friesland van start. Ds. K.H. Bogerd (hervormd), ds. G.J. Capellen, ds. A.A. Egas (beiden christelijk gereformeerd) en ds. H. de Greef (hersteld hervormd) leiden om de beurt een avond in het kerkgebouw van de gemeente van een ander kerkverband. ‘Mediterend naar de zondag’ staat in het teken van ‘Het getuigenis van de Heiland’.

Op zaterdag 21 januari gaat ds. Egas van start in de Hervormde kerk te Driezum (Van Sytzamawei 8), over ‘Ik ben de goede Herder’. De tweede avond is op 25 februari in de Hervormde kerk te Wouterswoude (Tsjerkeloane 34). Ds. Capellen spreekt dan over ‘Ik ben het brood des levens’. De derde avond gaat over ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Deze vindt plaats op 25 maart in de CGK Broeksterwâld-Andreasgemeente te Damwoude (Foarwei 19) en wordt verzorgd door ds. Bogerd. Op 22 april leidt ds. De Greef de vierde avond in de CGK Sionskerk te Damwoude (Haadwei 127), over ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’. De laatste avond is op 20 mei in de hersteld hervormde kerk te Wouterswoude (kerkgebouw De Lichtbron, Tsjerkeloane 12) en wordt verzorgd door ds. Bogerd. Het gaat dan over ‘Ik ben het Licht der wereld’. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting.