Waar bent u naar op zoek?

Mediterend naar de zondag

27-01-2022

Op zaterdag 29 januari start DV voor de derde keer ‘Mediterend naar de zondag’, een zaterdagavondprogramma in Friesland, dat op initiatief van vijf predikanten uit drie verschillende kerkverbanden plaatsheeft.

Om de beurt leiden de predikanten ds. K.H. Bogerd, ds. G.J. Capellen, ds. A.A. Egas, ds. H. de Greef en ds. J.A. Mol ‘over hun kerkmuur’ een avond in het kerkgebouw van de gemeente van een ander kerkverband om daar van 19.00 uur tot 20.00 uur een meditatie te verzorgen omlijst met gebed en samenzang.

‘Mediterend naar de zondag’ staat dit seizoen in het teken van wonderen van de Heiland: Jezus stilt de storm, Jezus geneest de tien melaatsen, Jezus geneest de zoon van de koninklijke hoveling, Jezus verandert water in wijn en Jezus geneest de geraakte.

Op zaterdag 29 januari gaat ds. K.H. Bogerd van start in de christelijke gereformeerde Sionskerk te Damwâld. De toegang is vrij. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De volgende avonden vinden DV plaats op 26 februari (Hervormde kerk Driezum, ds. Capellen), 26 maart (hersteld hervormde kerk Wâlterswâld, ds. Mol), 30 april (Hervormde kerk Wâlterswâld, ds. Egas) en 21 mei (Sionskerk Damwâld, ds. De Greef). Wanneer door coronamaatregelen het aantal mensen niet in de geplande kerk past, wordt uitgeweken naar de Sionskerk in Damwâld.