Waar bent u naar op zoek?

250 jaar psalmberijming 1773 (2, slot, verbondenheid)

Mee-zingen met Israël

Ds. J.A.W. Verhoeven
Door: Ds. J.A.W. Verhoeven
Kerk
16-10-2023

De psalmen vormen niet alleen antwoord op de openbaring van God, ze zijn ook gestalte van die openbaring. Wij zien niet alleen de gelovigen in het hart, wij kijken ook in Góds hart. Het psalmboek vormt een apotheek vol medicijnen om onze ziel te versterken, te troosten en te genezen.

Het bijbelboek van de Psalmen neemt in de canon een heel eigen plaats in. Het is een bundel liederen waarin we de gelovigen in het hart kijken. Je vindt er alle mogelijke gestalten van het geloof terug: vertrouwen, verwarring, aanbidding, schuldbesef, hoop, geschoktheid, verlangen naar God, vreugde in God, roepen om Zijn recht en nog veel meer.

Het zou niet moeilijk zijn om voor allerlei situaties waarin gelovigen terecht kunnen komen, een passende psalmtekst te vinden. Dat is trouwens ook vaak gedaan. Wij zingen het uit. Elke zondag, als samengeroepen gemeente. En waarom ook niet thuis?

Voorloper

De psalmen geven ons woorden, taal om te bidden. Daar zijn ze voor bedoeld: om mee te zingen. Soms staat ons hart er niet naar. Je zwijgt. Mokkend, verdrietig, uitgeblust. Maar het wordt weer zondag, de eerste dag van de week, de dag van Pasen. Je gáát naar de kerk. Desnoods sleur je jezelf ernaartoe. En je zingt mee. Je zingt veel meer dan je ooit zou kunnen of durven zeggen. De woorden van de psalmen worden op je lippen gelegd.

Was dat ook niet bij Christus Zelf? In Zijn diepste lijden zocht Hij naar woorden en Hij vond ze in de psalmen. ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Ps.22:2) Al zingende heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft Zich erdoorheen geloofd, onze grote Voorloper in het geloof. Achter Hém aan!

Gods hart

Wij zingen het dus uit: het geloof in al zijn schakeringen. Maar wij zingen het ook in. Dat heeft te maken met de plaats van het psalmboek in de canon. In de psalmen horen we van Zijn schepping, Zijn recht, Zijn genade, Zijn goedertierenheid, Zijn reddende daden, Zijn majesteit, Zijn toorn, Zijn ontferming. Wij komen in aanraking met een wereld die ons van huis uit vreemd is.

In het zingen van de psalmen gaat de werkelijkheid van God voor ons open. Wij leren zingen van dingen die nooit zouden zijn opgeborreld uit het diepst van ons hart. Ook daarom is psalmen zingen zo’n machtige ervaring: je leert daardoor God de HEERE kennen. Psalmen zingen is verzet tegen de secularisatie, dat duistere spook dat diep in ons hart rondwaart.

Een kostbare gewoonte

Sprekend over de actualiteit van de psalmen, wijs ik graag op het feit dat de christelijke gemeente oudtestamentische liederen zingt. Als je dat gewend bent, lijkt dat vanzelfsprekend. Maar het is iets bijzonders, een kostbare gewoonte. De gemeente bezingt Christus met woorden uit het psalmboek van Israël. Daar moeten we ons niet voor schamen. Soms hoor ik een verontschuldigende ondertoon.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 oktober 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. J.A.W. Verhoeven
Ds. J.A.W. Verhoeven

is predikant van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel en voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.