Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat - op bezoek in het ziekenhuis

Meeleven met kwetsbaren

Ds. J.K.M. Gerling
Door: Ds. J.K.M. Gerling
Pastoraat
11-07-2023

Sinds jaar en dag is ziekenhuisbezoek een onderdeel van het werk van pastoraal verantwoordelijken in de gemeente, met name van predikanten en ouderlingen. In de praktijk blijken zulke bezoeken nogal eens wat verlegenheid op te roepen. Hoe ga je hiermee om? Enkele praktische aanwijzingen.

Ziekenhuisbezoek vanuit de kerkelijke gemeente komt in 2023 minder vaak voor dan vroeger, waarschijnlijk omdat mensen jaren geleden veel langer in het ziekenhuis lagen dan vandaag. Niettemin is het ziekenhuisbezoek een blijvend onderdeel van het pastorale werk.

Met dit artikel heb ik vooral beginnende predikanten en ouderlingen op het oog. Het bezoeken van gemeenteleden in het ziekenhuis roept nogal eens wat verlegenheid op. Dat kan ermee samenhangen dat het ziekenhuis een omgeving is waar veel mensen niet vaak komen en ook niet graag komen. De ambiance kan overweldigend zijn. Ook kunnen er verschillende vragen opborrelen die de onzekerheid voeden. Hoe tref ik het gemeentelid aan? Is er mogelijkheid tot gesprek? Wat moet ik zeggen?

In dat alles wil dit artikel een handreiking bieden. Graag geef ik wat praktische aanwijzingen. Ik doe dat niet vanuit het idee de wijsheid in pacht te hebben. Ongetwijfeld valt er af te dingen op wat ik schrijf of roept het geschrevene nieuwe vragen op. Het onderstaande is niet meer (en ook niet minder) dan het delen van wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren. In de hoop dat zij die minder ervaring hebben, er hun voordeel mee kunnen doen.

Een kerntaak

Voordat ik praktische lijnen trek, wil ik graag benadrukken dat we hier met een kerntaak binnen de christelijke gemeente van doen hebben. In de Evangeliën is de aandacht van de Heere Jezus voor zieken een rode draad. Met ontferming is Hij bewogen over hen die ziek zijn en die lijden onder de gevolgen van de zonden. Als Jezus tekenen opricht van Zijn Koninkrijk, dat is en komt, zijn dat vaak genezingen van zieken. Deze tekenen wijzen ons op Zijn volmacht én op de tijd dat er geen ziekte meer zal zijn.

In navolging van haar Heiland is de christelijke gemeente geroepen tot bewogenheid met hen die ziekte kennen. Kolossenzen 3 is een schets waarin Paulus de nieuwe mens tekent, die, als verloste door Christus, de Meester weerspiegelt. Innige gevoelens van ontferming behoren tot het signalement van een gelovige volgens Kolossenzen 3:12.

Er zijn

Deze innige gevoelens van ontferming mogen de motivatie tot en de inkleuring van het ziekenhuisbezoek uitmaken. Vanuit bewogenheid er zijn voor een ander schaap van de kudde. Omzien naar mensen in een kwetsbare omstandigheid. Daar ligt voor veel mensen die ziek zijn een diepe behoefte: dat er naar hen wordt omgezien door iemand die namens de Heere Jezus komt. Meer dan eens deed ik de ervaring op dat het gemeenteleden al ontroerde dát je er was, dát je kwam. Uitgesproken of onuitgesproken ervoeren ze: in dit bezoek vanuit de christelijke gemeente komt Christus op bezoek, ziet Hij naar me om.

Daarin ligt ook de grote vreugde van het ziekenhuisbezoek. Zeker, soms is het moeilijk, maar wat is het een voorrecht om de Heere Jezus te representeren en in Zijn kracht er voor mensen te zijn.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 juli 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Na een korte onderbreking hervatten we de tweemaandelijkse rubriek Pastoraat. Ds. J.K.M. Gerling zal de komende tijd artikelen schrijven over allerlei verschillende aspecten uit dit brede veld.

Ds. J.K.M. Gerling
Ds. J.K.M. Gerling

is predikant van de hervormde gemeente te Putten.