Waar bent u naar op zoek?

Meer aanmeldingen

Martine Burggraaf
Door: Martine Burggraaf
05-11-2020

Bij de theologische faculteit Jean Calvin in Aix-en-Provence is een positieve ontwikkeling in gang gezet. Twee jaar op rij viel het aantal nieuwe aanmeldingen tegen, maar dit jaar zijn er in totaal zo’n 35 nieuwe studenten gestart.

Er zijn niet alleen voor de bachelor- en voor de masteropleiding op locatie meer aanmeldingen, ook het aantal afstandsstudenten en ‘à la carte’ studenten (belangstellenden die één of meerdere vakken naar keuze in eigen tempo volgen) is gestegen.

Groot is de dankbaarheid bij de docenten. Yannick Imbert, rector en docent Apologetiek en kerkgeschiedenis, vertelt dat hij tijdens de lockdown twee colleges heeft gegeven die online vrij toegankelijk waren. Hij verzorgde een introductie in apologetiek en een introductie in de studie van het Oude Testament. Dat heeft de naamsbekendheid van de faculteit vergroot en nieuwe studenten aangetrokken. Dit idee wordt daarom aangehouden in de komende jaren. Verder heeft de lockdownperiode bij sommige jongeren geleid tot bezinning en zijn ze daardoor op een studie theologie uitgekomen.

Online colleges

Natuurlijk heeft ook de theologische faculteit te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Was het voor veel onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland een moeilijke situatie die veel inspanning en aanpassing vroeg, in Aix wordt al jaren onderwijs op afstand gegeven. Dit betekent dat de afgelopen maanden ook de studenten ter plaatse gebruik konden maken van de online colleges.

Om goed contact met de studenten te onderhouden, zijn er wekelijks gebedsbijeenkomsten op vrijdagochtend via Zoom georganiseerd. Dit mooie initiatief heeft de onderlinge band bevorderd en wordt daarom voortgezet in dit nieuwe collegejaar.

Engelstalige masters

Met ingang van het cursusjaar 2021-2022 is het mogelijk twee Engelstalige masterprogramma’s in Aix te volgen: Biblical Interpretation en Reformed Public Theology. De eerste richt zich op de exegese van het Oude en Nieuwe Testament, de tweede op de rol van christenen en de kerk in een post-christelijke maatschappij.

Engelstalige masters op een Franstalige faculteit roept enige verwondering op, de rector legt uit waarom deze keuze is gemaakt. ‘Al vele jaren leeft onder de docenten het verlangen om de Franse gereformeerde theologie in de Engelstalige wereld bekend te maken. De meeste partners van de faculteit zijn Engelstalig of hebben Engelstalige studierichtingen naast hun reguliere programma. Zo kan de faculteit haar bekendheid vergroten en hopelijk ook nieuwe bronnen van inkomsten vinden. Bovendien is er in het verleden met grote regelmatig belangstelling getoond door studenten voor een Engelstalige opleiding in Aix-en- Provence, onder andere vanuit Zuid-Korea, Brazilië en de Verenigde Staten. Nu kan aan deze vraag worden voldaan en kan de faculteit nieuwe studenten aantrekken.

De Engelstalige Masters zijn bedoeld voor studie ter plaatse, niet voor studenten op afstand. Uiteraard blijft de faculteit verder een Franstalige faculteit voor de Franssprekende wereld, deze nieuwe programma’s komen naast het al bestaande aanbod.’

Onderwijs ter plaatse

Met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen is de faculteit in september weer gestart met lesgeven op de faculteit. De jaaropening heeft plaatsgevonden en daar kon de jaarlijkse diploma-uitreiking ook weer plaatsvinden in de tuin van de faculteit.

Martine Burggraaf
Martine Burggraaf