Waar bent u naar op zoek?

Meer bijbelstudie

24-09-2013

In een bepaalde gemeente ontbraken steeds meer jongeren bij het jeugdwerk. Wat bleek? Ze waren uit zichzelf, bij één van hen thuis, begonnen met een bijbelstudiegroep. Dat vonden ze relevanter, aldus Herman van Wijngaarden.

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Ook onder tieners ontstaan er steeds meer groepjes die ‘alleen maar’ aan bijbelstudie doen. En meestal bedoelen ze dan ook echt bijbelstudie.

Het zijn dus geen avonden waarop hoogstens naar aanleiding van een bijbelgedeelte gediscussieerd wordt over een willekeurig onderwerp. Nee, het zijn momenten waar de Bijbel voortdurend open blijft liggen. Wat staat hier nu precies? Wat betekent het? En wat wil God daardoor tegen ons (tegen mij) zeggen?

Er zijn best kritische kanttekeningen te plaatsen bij het fenomeen dat jongeren zomaar, zonder inbedding in het jeugdwerk, een eigen groep beginnen. Maar in dit artikel wil ik het signaal op zich (de behoefte aan bijbelstudie) positief duiden.

Ook bij de HGJB merken we deze positieve ontwikkeling. Jeugdverenigingen en tienerclubs vragen steeds vaker om materiaal waarin dieper de Bijbel wordt ingedoken. Voor een deel loopt dat parallel aan de conclusies van het recente bezinningstraject door een klankbordgroep met predikanten. Zij adviseerden de HGJB om meer verdiepende bijbelstudies aan te leveren.

Voor een deel heeft deze behoefte ook te maken met ontwikkelingen in de jongerencultuur. De secularisatie is niet meer wat ze geweest is. Allerlei crises op economisch, maatschappelijk en geestelijk terrein hebben het gevoel van onzekerheid sterk doen toenemen. Daarin zoeken vooral jongeren naar een nieuw houvast.