Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat - het gebed

Meer dan vragen

Ds. C.H. Bijl
Door: Ds. C.H. Bijl
Pastoraat
07-10-2021

Ons leven speelt zich vaak af op het niveau van doen, maken, kunnen en willen. Ook in het geloof en in de kerk is dat dikwijls zo. We horen de oproep om te gaan geloven, we nemen ons voor om te bidden, we willen getuigen en in de gemeente helpen we elkaar.

Als we de Bijbel doorlezen, komen we iets anders tegen. Het gaat er niet allereerst om wat we doen, maar eerder nog wie we zijn geworden door Jezus Christus. Als we de Schrift doorlezen, leert de Heilige Geest ons dat God iedereen die naar de Heere Jezus vlucht, aanneemt. De Heere is in de Bijbel en door Zijn Geest bezig om ons van vijand tot kind van Hem te maken. Paulus zegt in Romeinen 8:15: ‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’

Waar de Heilige Geest gaat werken, komt Jezus Christus en Zijn kruisverdienste voor zondaren centraal te staan en worden zondaren die naar Hem vluchten, tot kinderen aangenomen en zoon en erfgenaam genoemd (Gal.4:7). Door de Heiland worden weglopers zelfs ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte’ genoemd (1 Petr.2:9).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 oktober 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C.H. Bijl
Ds. C.H. Bijl

is predikant van de hervormde gemeente te Papendrecht.