Waar bent u naar op zoek?

Meer focussen op Christus en Zijn gerechtigheid is nodig

25-10-2016

De kerk der Reformatie is in Nederland een planting van God aan ons gegeven. Aanvankelijk zijn er in de zestiende eeuw grote lutherse en ook wel humanistische invloeden, analyseert ds. R.H. Kieskamp.

In Europa gaat er rond 1520 een steeds krachtiger reformatorische wind waaien. Het zet een beweging in gang die Europa diepgaand beïnvloedt. Als hartslag van die beweging noemen we de ontdekking dat men het Evangelie teruggevonden heeft.

Het pad om zelf het heil te verwerven door het verrichten van goede werken bleek dood te lopen. De aflaathandel is er het dieptepunt van. Luther ziet dat alleen de gerechtigheid die Christus verdiend heeft, zalig kan maken. Het is voor hem de poort naar de hemel. Hij verschilt hierin niet van Calvijn en van de vele andere reformatoren.

Eenheid

Ondanks alle diversiteit in de Europese beweging van de Reformatie is er eenheid in het belijden dat alleen Christus onze gerechtigheid is. Hoezeer goede werken ook van belang zijn, ze voegen niets toe aan die gerechtigheid. Wie er wel iets aan toe wil voegen, degradeert Christus en Zijn werk. Die zal niet zalig worden. Het is hier alles of niets: óf Christus voor honderd procent en zalig worden, óf afdingen op het werk van Christus door eigen verdiensten en verloren gaan.

Voor hen die ontdekken dat de pogingen om via eigen verdiensten zalig te worden op niets uitlopen, is dit uitermate bevrijdend en vreugdevol. Zo functioneert het bij de Reformatie. Vreugde en zekerheid geven de toon aan. En men beleeft het als een genadig ingrijpen van God.

Het wordt te veel om brede achtergronden te schetsen van de noodzaak tot reformatie. In ieder geval is deformatie er aanleiding toe geweest. De mens met zijn kunnen werd op de troon gezet, zodat God met Zijn genadewerk in Christus door de Geest onteerd werd. In de tijd van de Reformatie ontdekken mensen dat de kerk hen op het verkeerde been zet, zodat ze hun levenshuis op zand, in plaats van op de rots bouwen. De Geest gaat waaien, de Schrift krijgt gezag boven de kerk van Rome, de eer van God gaat centraal staan. Met niet te stuiten kracht verovert het Evangelie Europa.

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 28 oktober 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)