Waar bent u naar op zoek?

Mens draagt zorg voor de schepping

03-10-2016

De mens is geplaatst in Gods schepping met een bepaalde verantwoordelijkheid. Man en vrouw hebben de opdracht gekregen het beheer te voeren over de schepping, concludeert dr. H.F. Massink.

De mens lijkt onherstelbare schade aan zijn leefomgeving toe te brengen, komt de vraag op of hij zijn opdracht wel goed uitvoert. Is het beheren niet een (be)heersen geworden?

De belangrijkste uitgangspunten voor de omgang van de mens met de schepping zijn te vinden in de eerste hoofdstukken van Genesis. God schept de mens naar Zijn beeld en geeft hem de opdracht te heersen over de schepping en die aan zich te onderwerpen. Dit is wel het cultuurmandaat of de cultuuropdracht genoemd. Maar ook andere begrippen zijn in omloop, zoals rentmeesterschap, of het begrippenpaar ‘bouwen en bewaren’.

De waarde van deze begrippen komt in dit artikel aan de orde. Ten dele als vervanging hiervan wordt een benadering gepresenteerd waarbij de blijvende zorg van de drie-enige God voor Zijn schepping het oriëntatiepunt is. In die benadering is de manier waarop God Zelf met Zijn schepping omgaat ons tot navolging gegeven.

Verantwoordelijk

Nu eerst terug naar de eerste hoofdstukken van de Bijbel. God schept de mens naar Zijn beeld. Er zijn veel meningen over wat dat precies betekent: dat de mens het beeld van God draagt. Een van de discussiepunten is of de taak die de mens krijgt als bewindvoerder over de schepping helemaal samenvalt met het beeld-zijn-van-God. In ieder geval wordt in Genesis 1 duidelijk dat die twee heel dicht bij elkaar liggen.

Als beelddrager van God krijgt de mens namens God een taak op aarde. Hij mag de bewindvoerder of rentmeester zijn over dat wat God geschapen heeft. De bijbelschrijvers gebruiken daarvoor de term rentmeester niet. Toch geeft dat woord wel heel goed aan dat God uiteindelijk de eigenaar van alles is. De mens heeft slechts een afgeleide bevoegdheid en moet verantwoording afleggen van de manier waarop hij zijn opdracht vervult.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 7 oktober 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)