Waar bent u naar op zoek?

Messiasbelijdende Joden in Nederland: Isaac da Costa

08-10-2018

Een Joodse tijdgenoot van Isaac Da Costa schijnt tegen hem te hebben gezegd: ‘Ge wilt de Israëlieten Christelijk en de Christenen Israëlitisch maken,' vertelt dr. P.A. Siebesma.

Deze uitspraak moet wel gezien worden in het licht van de negentiende eeuw. 

Da Costa was geen Messiaanse Jood van vandaag de dag. Hij leek in dit opzicht op de Hebreeuwse christenen uit die tijd. Hij was zich bewust van zijn Joodse komaf en hoewel hij uit volledige overtuiging Christus als zijn Messias beleed, gaf hij niet af op het Jodendom. Nadat hij, zijn vrouw, Hannah Belmonte, en Abraham Capadose op 20 oktober 1822 in Leiden waren gedoopt, schreef hij samen met Capadose een brief aan de Portugees-Israëlitische Gemeente van Amsterdam om hun lidmaatschap op te zeggen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 oktober 2018.