Waar bent u naar op zoek?

Messiasbelijdende Joden in Nederland

02-10-2018

Vandaag de dag bestaat er in kranten, op congressen en bij theologiestudenten veel belangstelling voor Messiasbelijdende Joden. Dat is opmerkelijk, want het gaat om een relatief klein aantal mensen, schrijft dr. P.A. Siebesma.

Kranten als het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad berichten regelmatig over de problemen die Messiasbelijdende Joodse gemeenten in Israël hebben vanwege de tegenstand van orthodoxe Joden.

Er worden in Nederland congressen en studiedagen georganiseerd (bijvoorbeeld door het Centrum voor Israëlstudies, CIS), waar Messiasbelijdende sprekers uit de Verenigde Staten en Israël komen spreken. En ook bij studenten van theologische opleidingen zijn onderwerpen over Messiasbelijdende Joden (is mijn ervaring) populair als afstudeerscriptie.

Kleine groep

Dit is des te verbazingwekkender omdat het hier een betrekkelijk kleine groep betreft.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 oktober 2018.