Waar bent u naar op zoek?

Met recht beveiligd

ds. A. van Zetten
Door: ds. A. van Zetten
10-06-2021

Standhouden in de geestelijke strijd, volharding heeft alles te maken met ons hart. Paulus raadt ons aan om ons te bekleden met een borstharnas, om zo ons hart te beschermen. Gerechtigheid in ons binnenste, daar gaat het om.

Calvijn neemt afstand van de gedachte dat het hier om de gerechtigheid des geloofs gaat. Nee, het gaat hier niet om rechtvaardiging, maar om heiliging. Daarom gebruiken de kanttekenaren hier het woord godzaligheid.

Het is tegelijkertijd wel zaak dat we de woorden waarheid (gordel) en gerechtigheid (borstharnas) niet al te veel als karaktereigenschappen gaan zien. Paulus heeft het over de wapenrusting van Gód. Het gaat niet om een bijgeschaafd karakter, maar om een nieuwe, vernieuwde mens. Dit geldt ook dit woordje gerechtigheid. Een christen is iemand die in de rechte verhouding met God wil staan en zo ook staande blijft in allerlei verzoekingen.

Als je een bekende gekleed ziet als een soldaat, moet je even goed kijken: Is ’m dat echt? Zo is een christen met Gods wapenrusting aan haast onherkenbaar. We zien dat bij Paulus zelf. Hoe verschillend is hij voor en na zijn bekering. Je herkent ’m toch nauwelijks.

Ons binnenste

De woorden waarheid en gerechtigheid liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Maar meer nog dan bij de waarheidsgordel gaat het in het gerechtigheidsborstharnas om ons binnenste, ons zijn voor God. Wie van genade leerde leven, zal het herkennen: staande blijven in de verzoekingen, volharden kan alleen door vernieuwing van ons binnenste.

In 1 Thessalonicenzen 5:8 concretiseert Paulus het beeld van het borstharnas door te spreken van geloof en liefde. Kennelijk beschermen die ons hart. Geloof je in God en Zijn Christus, dan kun je staande blijven als er van alles op je afkomt. Wie God liefheeft, mag weten veilig te zijn in alle verzoekingen, verleidingen en aanvallen op het eigen hart.

Rugbescherming

Matthew Henry legt er de vinger bij dat het opvallend is dat er in Gods wapenuitrusting wel een borstwapen is, maar geen rugbescherming. Zolang we de vijand in het vizier hebben, zijn we beveiligd. Wanneer we de vijand de rug toekeren, worden we pas echt kwetsbaar. Wanneer we de gevaren van onze tijd bagatelliseren en wegkijken, loopt onze volharding groot gevaar. Het is kennelijk nodig de vijand in het vizier te hebben en niet weg te kijken. De (bedreigingen van de) tijd doorzien is van levensbelang.

De oplossing is kennelijk ook niet gelegen in de samenleving de rug toe te keren, hoe aantrekkelijk het soms ook lijkt ons af te zonderen van deze wereld. Daarmee beschermen we ons hart niet.

Beveiligd

Is het niet hoogmoedig te denken dat wij ons hart kunnen beschermen? Paulus weet dat er Eén is Die ons voorgegaan is. In het beeld van het met gerechtigheid beveiligd zijn, roept hij een Messiaans beeld op: ‘Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.’ (Jes.11:5) Aan wie ontlenen we anders onze gerechtigheid en daarmee onze bescherming en volharding dan aan de Messias, onze Heere Jezus Christus?


De herbewapening van 2021

Dat we een borstwapen aangereikt krijgen, leert ons dat bescherming van ons hart nodig is. Ons aannemen van dit borstwapen is een verootmoedigende erkenning dat ons hart kwetsbaar is voor aanvallen van buitenaf. Dit zegt veel over de macht van de boze, maar ook veel over onze gevoeligheid voor de zonde, ook na ontvangen genade. Het lijkt me een gevaar van onze tijd deze erkenning uit het oog verliezen. We zijn wellicht gevoeliger voor de aanvallen van buiten, via onze seculiere omgeving en zeker ook de media dan we voor lief willen hebben. Slechts door heilig, aan God toegewijd te leven worden we niet verwond door een zondig denken over liefde en trouw, barmhartigheid en beschermwaardigheid van het leven, seksualiteit en gendervraagstukken om maar wat te noemen. Als een man en vrouw in liefde en verbondenheid dicht bij elkaar leven, in hartelijke betrokkenheid op elkaar, krijgt een derde er geen vat op, zal het huwelijk standhouden. Zo volharden wij door dicht bij God te leven, in de vreze des Heeren. Geloof en liefde zijn als een beschermend borstharnas.

ds. A. van Zetten
ds. A. van Zetten