Waar bent u naar op zoek?

Mijmeren met de meesterwerken van Rembrandt

01-03-2017

‘Op een dorpsschool in Ternaard moet het zaadje gevallen zijn.’ Zo opent ds. Jan Riemersma zijn boek ‘Een glimp van de hemel. Het geheim van Rembrandts geloof’. Ds. D.M. van de Linde bespreekt dit mooie werk.

In zijn boek wil Riemersma de Hollandse meester in de literaire en theologische context van zijn tijd plaatsen. Daarnaast biedt Een glimp van de hemel onder meer een weergave van de verschillende fasen van Rembrandts schilderkunst.

Behalve werken van de kunstenaar zelf laat ds. Riemersma schilderijen en etsen van andere meesters de revue passeren. Niet alleen van enkele leerlingen van Rembrandt, maar ook een bijbelse voorstelling van de hand van Caravaggio, die een inspirerend leermeester voor Rembrandt was, vooral vanwege het effect van licht en donker.

Naast verhelderende opmerkingen bij de werken van de schilder, die door Riemersma zeer bewonderd wordt, geeft hij achtergrondinformatie over degene die Rembrandt de opdracht gaf tot het maken van een kunstwerk en over de persoonlijke omstandigheden van de schilder tijdens het creëren ervan. Zo ontstond het doek met de voorstelling van het offer van Abraham in de tijd dat Rembrandt een kind verloor aan de dood.

Psycholoog

Het thema van het hoofdstuk ‘De taal van de handen’ werkt Jan Riemersma uit naar aanleiding van ‘Het feestmaal van Belsazar’, waarin aandacht wordt gegeven aan de relatie van Rembrandt met zijn overbuurman Menasseh ben Israel. Behartigenswaardig is de opmerking dat Rembrandt de eerste schilder is die Jezus als Jood afbeeldt. In de Renaissance wordt Jezus vaak afgebeeld als een Griekse of Romeinse held.

N.a.v. Jan Riemersma, Een glimp van de hemel. Het geheim van Rembrandts geloof, uitg. Kok, Utrecht; 160 blz.; € 24,99.

Foto uit besproken boek. 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 2 maart 2017.