Waar bent u naar op zoek?

Mijn liefste kerstlied

15-12-2014

Wat is mijn liefste kerstlied? Mr. G. Holdijk (Eerste Kamerlid voor de SGP), dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk (medewerker van de Studiebijbel en docent Oude Testament aan de CHE) en Chiel Jan van Hofwegen (organist) delen hun voorkeur.

Mr. G. Holdijk kiest voor ‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’, dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk voor ‘Ere zij God’ en Chiel Jan van Hofwegen voor ‘Een roze, fris ontloken’.

Chiel Jan van Hofwegen, Alblasserdam: ‘Er zijn veel prachtige kerstliederen, zowel wat betreft de inhoud als de melodie. Nu ik moet kiezen, kies ik voor het gezang ‘Een roze, fris ontloken’ (Bundel 1938, Gezang 17). Ik kan me nog herinneren dat ik als jongen van 15, 16 jaar onder de indruk was van dit kerstlied. Om eerlijk te zijn was het toen allereerst vanwege de prachtige, zestiende-eeuwse melodie van Michael Praetorius, die van een ongekende schoonheid is. De oorspronkelijke inhoud van het lied is ontstaan tegen de achtergrond van de Mariaverering, waarbij Maria als een witte roos is, die de Bloem Christus heeft voortgebracht. Deze symboliek is overeind gebleven in de bekende vertaling van Suzanna Maria van Woensel Kooy. Dat levert een prachtige inhoud op, waarbij ditmaal al het licht valt op Christus als de Bloem. Hij is Degene Die ons Gods heilwoord brengt. En wat bevatten de laatste regels veel troost voor ons, zondige mensen: ‘O Jezus, mens en God, bij U is wel geborgen, ons aards en eeuwig lot’. Dan besef ik: waar zou ik zijn zonder Hem?’

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 19 december 2014.