Waar bent u naar op zoek?

Milieuproblemen – een oordeel van God?

25-09-2019

In de vakantie las ik een interessant boek over de geschiedenis van Bhutan, geschreven door een boeddhistische historicus, vertelt dr. M.J. de Vries.

Het viel mij op dat hij allerlei ogenschijnlijk natuurlijke gebeurtenissen onbekommerd duidde als het ingrijpen van hogere machten. In onze westerse samenleving hebben de meeste mensen grote moeite met zo’n verklaring. Voor hen is de natuurwetenschappelijke verklaring de definitieve. Meer valt er niet over te zeggen, anders dan op puur speculatieve wijze. Voor een christen ligt dat anders, net als blijkbaar voor de boeddhist van het boek over Bhutan. Gebeurtenissen kunnen vanuit meerdere perspectieven worden beschreven. Dat geldt ook voor de milieuproblemen van onze tijd. 

Broeikaseffect

Er is onder christenen nogal wat discussie over de milieuproblematiek, in het bijzonder over het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Het aantal mensen dat de opwarming van de aarde ontkent en meent dat alle door wetenschappers geproduceerde grafieken en tabellen frauduleus zijn, is, denk ik, niet groot meer.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 26 september 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.