Waar bent u naar op zoek?

Militairen op missie hechten aan voorbede

Ds. P. van Duijvenboden
Door: Ds. P. van Duijvenboden
06-07-2021

Een eenheid van de Koninklijke Landmacht was van januari tot mei op missie in Noord-Irak. Ds. P. van Duijvenboden ging mee, ook op missie. ‘In de wekelijkse diensten zocht ik aan de ene kant naar laagdrempeligheid en aan de andere kant naar ruimte voor het Woord.’

Krijgsmachtpredikant ds. Van Duijvenboden was de geestelijk verzorger van álle aanwezige militairen in Erbil. ‘De nadruk in mijn werk ligt op pastoraat. Ik probeer met ‘een horend hart’ open te staan voor de verhalen en worstelingen van de mens die ik ontmoet. Concreet betekent dit dat ik zoveel mogelijk op de ‘werkvloer’ aanwezig was bij onze mensen. Ik heb vrijwel dagelijks de mensen bezocht op hun wachtposten of in hun legeringsgebied. Wanneer de mensen je beter leren kennen, verdiepen de gesprekken zich als vanzelf. Dat gebeurde ook deze uitzending. Ze lieten zich af en toe in hun ziel kijken.’

Daarnaast maakte ds. Van Duijvenboden deel uit van het Sociaal Medisch Team (bestaande uit een arts, predikant, maatschappelijk werker en personeelsfunctionaris), dat zicht houdt op mensen en de commandant adviseert wanneer er zorgen zijn.

Diensten en bijbelkring

Van Duijvenboden verzorgde ook erediensten: ‘Op zaterdag hield ik een dienst op de ene locatie en op zondag op de andere locatie. Dit was nodig vanwege Covid-19, waarbij we mensen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden hielden. Daarnaast ben ik een bijbelkring begonnen die door zeven deelnemers werd bezocht. Twee deelnemers van deze kring waren/zijn kerkelijk meelevend, vijf deelnemers waren zoekend of gewoon geïnteresseerd. Ik ben buitengewoon dankbaar voor de gesprekken die we op de kring hadden, die naar het einde toe zich kenmerkten door letterlijk van hart tot hart spreken met elkaar.’

Ds. P. van Duijvenboden
Ds. P. van Duijvenboden

is krijgsmachtspredikant.