Waar bent u naar op zoek?

Uw Koninkrijk kome: tien dagen bidden voor vijf mensen die Christus niet kennen

Missionair gebed

Dr. J.A. van den Berg
Door: Dr. J.A. van den Berg
Zending
16-05-2023

‘Bid tussen Hemelvaart en Pinksteren heel gericht voor vijf mensen in je omgeving die Christus niet kennen.’ Hiertoe spoort de Anglicaanse Kerk sinds 2016 gemeenteleden aan. Initiatiefnemers zijn de aartsbisschoppen Justin Welby en John Sentamu. Inmiddels krijgt deze oproep wereldwijd gehoor.

De titel van dit initiatief, ‘Uw Koninkrijk kome’, verwijst uiteraard naar de tweede bede van het Onze Vader. Het idee inspireerde de IZB. Een aantal jaar hebben we op wat kleinere schaal aandacht gevraagd voor dit initiatief en daar materiaal voor vertaald en aangedragen. Dit jaar hebben we een groot aantal anderen uitgenodigd om mee te doen. Verschillende kerkelijke denominaties en christelijke organisaties hebben daaraan gehoor gegeven door mee te doen of het initiatief te steunen. Een brede coalitie waarvan de participanten zich herkennen in het belang van gebed voor zending, voor het uitvoeren van de roeping. Lees dit stuk als een aansporing om mee te bidden om geloof voor jezelf en de ander dichtbij of verder weg, en om te blijven bidden.

Wakker schudden

Het belang om te bidden voor onze naaste zou geen uitleg behoeven te hebben. Iedereen heeft mensen in zijn of haar omgeving die Christus niet kennen of die dreigen af te haken. Niet voor hen bidden kan niet. Soms verflauwt echter het gebed. Christus en het belang van het kennen van Hem raken bij tijden op de achtergrond, meegezogen als we worden door de vaart van het leven. De hoop zakt weg, omdat we geen verandering zien en verhoring uitblijft. Het missionaire gebed vraagt daarom om verlevendiging en nieuw commitment.

De oproep om mee te doen in het gebed om Zijn koninkrijk is bedoeld om wakker te schudden uit de verdoving van deze tijd. Het raakt daarmee ook aan onszelf. De titel ervan wakkert de hoop aan. Het gaat om het Koninkrijk van God. Om dat rijk te doen komen heeft God hemel en aarde bewogen. Zijn Zoon heeft Hij ervoor over gehad. Zou Hij dan niet horen? Dat we sámen bidden is een bemoediging. Je mag je verbonden weten met de wereldwijde kerk die precies hetzelfde van God vraagt als wij. Zorgen die te groot zijn om zelf te kunnen dragen, blijk je samen te dragen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 mei 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actieen lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. J.A. van den Berg
Dr. J.A. van den Berg

is directeur van de IZB.