Waar bent u naar op zoek?

GZB en HOE organiseren samen met lokale kerk conferentie in Košice

Missionair in Slowakije

Ds. A. van Duinen
Door: Ds. A. van Duinen
Zending
17-05-2022

Niet alleen in Nederland, ook in Slowakije is sprake van een krimpende kerk. Dit stelt kerken in beide landen voor belangrijke missionaire vragen. Tijdens een conferentie in het Slowaakse Košice werden die vorige maand gezamenlijk doordacht.

Van 20 tot 25 april belegden de GZB, HOE en de Reformed Christian Church in Slovakia (RCCS) een conferentie met als thema ‘Follow Me’ (n.a.v. Joh.1:43). Van Nederlandse zijde namen acht predikanten of gemeenteopbouwwerkers deel. We dachten na over het missionaire vraagstuk vanuit de Nederlandse en Slowaakse context. In beide contexten is sprake van een krimpende kerk. Bij een eerdere volkstelling (2011) bleek dat 98.000 mensen zich tot de Slowaakse Gereformeerde Kerk rekenden. Bij een recente volkstelling (2021) bleek dit aantal gedaald tot ongeveer 85.000.

De RCCS

Het zuidelijke deel van Slowakije behoorde tot 1920 bij Hongarije. In dat jaar verloor Hongarije door het verdrag van Trianon veel grondgebied. Een groot deel van de Hongaarssprekende bevolking maakte tot 1920 deel uit van de Hervormde Kerk van Hongarije. De Hongaarstaligen in Slowakije vormden later de RCCS. Tot dit kerkgenootschap behoren ook een aantal Slowaakstalige gemeenten in het oosten van het land. Deze gemeenten voelen zich vaak wat achtergesteld. Tegelijk geeft de landelijke kerk momenteel aanzetten om tot een betere integratie tussen de verschillende gemeenten te komen. Aan het hoofd van de RCCS staat bisschop Géresi Róbert. Er zijn ongeveer 220 gemeenten.

Uitdagingen

De RCCS heeft met een aantal opvallende uitdagingen te maken. Zo zijn er veel kleinere, kwetsbare gemeenten. Het aantal oudere gemeenteleden is relatief groot. Door migratie en urbanisatie zijn veel gemeenteleden weggetrokken in de hoop elders een beter bestaan op te bouwen. Dit zorgt in veel gemeenten voor leegloop.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 mei 2022.
Neem een 
jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. A. van Duinen
Ds. A. van Duinen

is predikant van de hervormde gemeente te Loosdrecht en vrijwilliger bij stichting HOE.