Waar bent u naar op zoek?

Missionair vuur

Redactie
Door: Redactie
14-10-2021

Na bijna 25 jaar heeft relatiebeheerder Bas Stolk afscheid genomen van de GZB. In die tijd is er veel veranderd, behalve de kern van het werk: ‘Het heil van Jezus Christus wordt nog steeds wereldwijd verkondigd.’ Om gemeenten in Nederland hierbij te betrekken, blijft echter een uitdaging.

Stolk: ‘Net als 25 jaar geleden komt het missionair bewustzijn soms moeilijk voor het voetlicht. Vaak staat in de prediking in hervormdgereformeerde gemeenten de toe-eigening van het heil centraal. Maar Gods zaak gaat verder. Die houdt in dat een christen er ook voor anderen mag zijn en voor hen een boodschap heeft.’

Hulp in Congo

Stolk, die de laatste jaren vooral bekend was als coördinator van Project 10 27, het diaconale programma van de Gereformeerde Zendingsbond, kent zeker ook voorbeelden van gemeenten met hart voor zending. ‘In 2015 zocht ik contact met Dick Klein, diaken van de hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Wij hadden een ziekenhuisproject in Itendey, een plaatsje in het regenwoud van Congo. Dat hospitaal moest nodig worden opgeknapt, maar we hadden er geen geld voor. Dick zei dat zijn gemeente sterk op de GZB betrokken is en dat dit een verhaal is dat het goed zou doen, omdat zijn gemeente het verlangen heeft om in Gods Koninkrijk van betekenis te zijn.’ Klein: ‘Bas heeft alles uit de kast gehaald om duidelijk te maken dat hulp in Congo nodig was. Wij beschikken over substantiële middelen en krijgen graag ideeën om dit goed te besteden. Dit wás zo’n goed idee. Het is plezierig dat de GZB ons doorlopend voorziet van informatie over hoe het gaat met de renovatie van het ziekenhuis. Die rapportages zijn belangrijk, zodat we weten dat het geld goed wordt besteed.’

Bereik

Op de vraag of er in al die jaren veel veranderd is in het werk van de GZB, antwoordt Stolk ontkennend: ‘Nee, want het heil van Jezus Christus wordt nog steeds wereldwijd verkondigd. Toch is er in praktische zin wel veel veranderd. De communicatie is natuurlijk veel sneller geworden. Vroeger was een rondzendbrief van de zendingswerkers wekenlang onderweg, nu gaat de nood in een oogwenk de wereld over.

Het relatiebeheer bij gemeenten is ook sterk veranderd. Jarenlang was het tijdens zendingsavonden bomvol. Tegenwoordig worden mensen zo overspoeld met informatie dat we liever ’s zondags na de dienst iets over zending met de gemeente delen. Dan heb je een groter publiek dan op zendingsavonden. De vraag is tegenwoordig: hoe bereik je over-geïnformeerde mensen met het zendingsverhaal?’

Intermediair

‘Onlangs hield de GZB luistersessies in gemeenten met het oog op het nieuwe beleidsplan. Ook dat is niet anders dan wat we in de loop van de jaren regelmatig deden: ons oor te luisteren leggen in gemeenten. Vaak hoorden we terug: hou het eenvoudig. Kerkenraadsleden zeiden toen al: “Vertel niet al te ingewikkelde verhalen, maar vertel ons concreet wat Jezus Christus via het zendingswerk in Kenia en in andere landen doet.” De GZB doet het zendingswerk namens en in dienst van de gemeenten. De GZB is slechts intermediair. Het missionaire vuur moet in de geméénten branden.’

Voor Stolk zelf is de cirkel rond. ‘In mijn vorige woonplaats Oud-Beijerland was ik als diaken bezig met het beleidsplan van de gemeente. Toen zei ik tegen mijn vrouw, Rieneke: “Wat zou het mooi zijn als er iets op mijn pad kwam om mij beroepshalve met zulk werk bezig te houden.” De laatste vijf jaar kwam dit weer terug toen ik als coördinator van Project 10 27 beleidsmatig met diaconieën bezig was. Daarbij is zending Missio Dei; het is Gods werk. Hij schakelt ons, en ook mij, in.’

Redactie
Redactie