Waar bent u naar op zoek?

Missionaire leerervaringen

Dr. C.M.A. van Ekris
Door: Dr. C.M.A. van Ekris
Zending
29-04-2024

Missie is doen. Dat is een belangrijke leerervaring binnen de IZB. Te lang kunnen wij dralen, problematiseren, vergaderen, maar ‘doe het gewoon eens’. Zoals in Markus 16 hardleerse leerllngen simpelweg de opdracht krijgen: ‘Ga!’

Begin een gesprek, durf het eens, volg je hart naar wie nood heeft. Tegelijkertijd, je kunt niet alleen maar doen. Activisme is vermoeiend. Reflectie kan het doen verdiepen.

We hadden als IZB vorige maand een studiedag rond het boek van Stefan Paas Vrede op aarde. Er waren vier groepen uitgenodigd om vanuit hun missionaire praktijkervaringen te reflecteren over dit boek: studenten, pioniers, jonge predikanten en mediamakers. Wat maken zij mee op hun plek, wat zien zij, wat zijn hun vragen? Zo ontstond een levendige masterclass missie. Ik noem wat observaties die me opvielen.

Geestesleven van tijdgenoten

Pioniers zeiden: er zijn meer transcendente ervaringen dan je denkt. Zij komen allerlei mensen tegen met een ervaring in hun bestaan: een droom, een onrust, een nood, een stem. Het broeit in hen, maar het is niet zichtbaar. Maar zodra ze iemand tegenkomen die daarnaar vraagt, die dat durft en doet, of die aanbiedt om te bidden, kan er iets loskomen. Er speelt veel meer dan je denkt, onder de oppervlakte.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Dr. C.M.A. van Ekris
Dr. C.M.A. van Ekris

is programmaleider van Areopagus/IZB en Theoloog des Vaderlands. Sinds 2024 ontwikkelt hij de IZB Academy, waarin het leren als missionaire organisatie centraal staat.