Waar bent u naar op zoek?

Moeders met uitstraling gevraagd

03-05-2016

Er is maar één vrouw in de Bijbel die een ‘moeder in Israël’ wordt genoemd. Toch zijn er meer vrouwen geweest bij wie deze titel erg goed paste, analyseert Nelleke Hoekman.

Het waren moeders in Israël die inspireerden omdat ze geleid werden door de Heilige Geest. Moeders in Israël en de Geest lijken bij elkaar te horen.

De tijd van Debora kenmerkt zich door veel geweld. Ze leeft in een land dat al twintig jaar zucht onder oorlogsgeweld. Kinderen groeien op in angst en stress en moeders rouwen om de dood of verdwijning van hun mannen en zonen. Moederdag bestaat dan niet, te midden van zoveel geweld.

Ondraaglijk leed

De wrede Sisera zaait dood en verderf en iedereen siddert voor hem. Behalve Debora. Het leed van haar volk is ondraaglijk want de zonen van Israël zijn háár zonen, de ontvoerde en verkrachte dochters zijn háár dochters. Debora ziet met lede ogen aan hoe de mannen van haar volk al jaren geen tegenstand meer bieden aan de omliggende vijanden en dat hun kracht gebroken is. De fut is eruit, het is een hopeloze situatie.

Hervorming

Debora kent de verhalen van vroeger, daar leeft ze mee. Zou er op een dag weer een dappere, door God geroepen richter opstaan om het volk te verlossen? Een man zoals Otniël, die ooit de Syrische overheerser versloeg?

Ze put kracht uit de woorden die God tot haar spreekt en die ze door mag geven aan de mensen om haar heen. Onder de schaduw van een opvallende palmboom spreekt ze recht. Debora hamert bij haar volk op bekering en onderwerping aan God. Ze roept het ook op tot lofprijzing.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 6 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)

 

Maar langzaam groeit het besef dat God haar wil gebruiken voor iets groters. Als de mannen het af laten weten, zal zij, met Gods kracht, opstaan en een hervorming in het hele land tot stand brengen. Met Gods hulp zal ze zelfs Sisera en zijn mannen, die wrede Kanaänieten, verslaan.