Waar bent u naar op zoek?

Moslims in de grote steden

Ds. C.W. Rentier
Door: Ds. C.W. Rentier
Zending
26-02-2024

Traditionele kerken in de vier grootste steden van ons land dopen gemiddeld genomen minder moslims dan kerken in kleinere steden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken.

Het grootste deel van de duizenden moslims die zich de afgelopen jaren in ons land lieten dopen, was asielzoeker en liet zich dopen in de eerste jaren na aankomst. De grote steden hebben sinds kort wel via noodopvang met schepen grote aantallen asielzoekers op hun grondgebied, maar de permanente opvanglocaties bevinden zich voornamelijk buiten deze steden.

Verbinding met de wijk

De samenstelling van de bevolking in de steden is de laatste decennia ook sterk veranderd. Daarom hebben kerken in de grote steden vaak minder natuurlijke verbinding met de wijken waarin zij staan. Vaak is er sprake van grote doorstroom vanwege studenten die hun studie afronden of jonge gezinnen die geen betaalbare woning kunnen vinden. Soms trekt een populaire predikant mensen uit de wijde omgeving, die niet naar de kerk komen omdat ze iets met de wijk eromheen hebben.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 februari 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C.W. Rentier
Ds. C.W. Rentier

is directeur van de stichting Evangelie & Moslims.