Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
23-09-2021

Enkele organisten hebben zich toegelegd op het vastleggen van de complete orgelwerken van Johann Sebastian Bach op cd. Dit gegeven passeerde in deze rubriek al eerder de revue. De organist van de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar, Pieter van Dijk, is er nu mee bezig. Van hem verscheen deel 7 in de serie het complete orgelwerk van Bach. Ook aan deze uitzonderlijke serie hebben we regelmatig aandacht besteed. Het is opnieuw een dubbel-cd geworden van bijzonder gehalte. Voor elke organist die zich hieraan waagt, is het toch altijd een hele opgave. De orgelwerken moeten allereerst ingestudeerd worden, daarna moet bepaald worden welk orgel of welke orgels men wil gebruiken – de serie van Pieter van Dijk wordt opgenomen op verschillende orgels – de registraties moeten worden uitgezocht en dan moet alles nog feilloos worden opgenomen en vastgelegd.

Nu kennen we Pieter van Dijk al jaren als een organist van klasse, hij is gewoon een voortreffelijk speler. In het verleden heb ik met hem en mijn destijds Noord-Veluws Kamerkoor ook al eens een Bach-grammofoonplaat opgenomen in de Grote Kerk van Elburg en de Grote Kerk van Heusden. Dit even terzijde.

Op zijn nieuwe cd in de serie Complete Organ Works heeft Pieter van Dijk gekozen voor ‘zijn eigen’ orgel, namelijk dat van de Grote Kerk te Alkmaar. Voorwaar geen slechte keus. Het Alkmaarse orgel behoort tot de top van de Europese orgels en misschien wel die van de hele wereld. Ook in het verre verleden was dit orgel al eens het belangrijkste instrument bij opnamen van het volledige Bach-oeuvre. De destijds bekende, blinde Duitse organist Helmut Walcha, die toen als de belangrijkste Bach-vertolker gold, speelde er ook.

Pieter van Dijk heeft op deze nieuwe opnamen de zogenaamde Schübler Choräle in het middelpunt geplaatst, waaromheen een groot aantal vrije werken is geplaatst. Hij heeft, naast zijn voortreffelijke en muzikale voordracht, en niet te vergeten zijn levendige spel, veel aandacht besteed aan de gekozen registraties. De gebruikte registraties staan allemaal in extenso vermeld in het eveneens keurig verzorgde en van veel informatie (in het Engels) voorziene tekstboekje. Beide nieuwe cd’s zijn verpakt in een hoesje in dezelfde uitvoering en kleurensamenstelling als de vorige delen. Te midden van de vele Bach-cd’s die verschenen zijn, moet deze serie met ere genoemd worden. Er is veel luisterplezier aan te beleven. Dit soort uitgaven blijft boeien.

Ik kan meedelen dat deel 8 wordt opgenomen in Hamburg en Lübeck, waarna deel 9 weer op het genoemde vermaarde orgel van Alkmaar zal worden vastgelegd. Album 10 zal drie cd’s bevatten, waarbij het orgel in Trondheim centraal zal staan. Het hele project zal hiermee dan worden afgesloten. Het bestelnummer is MVH 1404, wellicht te bestellen bij de eigen cd-zaak of anders rechtstreeks via: info@dmp-records.nl. Zie ook: www.dmp-records.nl.

M. Seijbel
M. Seijbel