Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
27-01-2022

Boeken die betrekking hebben op kerkmuziek uit de Middeleeuwen tot bijvoorbeeld het midden van de zeventiende eeuw zijn niet bepaald dik gezaaid. Dat is toch altijd een beetje een hiaat geweest in de muziekgeschiedenisbeschrijving. De muziekcultuur mocht in de Middeleeuwen dan wel tot grote bloei zijn gekomen, literatuur hierover bleef schaars. Daarin is nu wat verandering gekomen. Er is namelijk een boek verschenen met als titel De stilte van de muziek voor Bach. In zestig ‘sleutelwerken’ uit tien eeuwen muziek (600-1600) wordt ruim inzicht gegeven in wat er in die eeuwen op muziekgebied werd geproduceerd, door wie en waarvoor.

Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance wordt vaak geassocieerd met stilte en verstilling, met sereniteit en ingetogenheid. Bovendien heeft muziek uit de Middeleeuwen ook altijd iets mysterieus en melancholisch. Musicologe Liesbet Vereertbrugghen heeft gezocht naar een verklaring in vele lagen van de muziek. Want muziek staat altijd in relatie tot een wereldbeeld, tot een maatschappij, tot een esthetische strekking of tot een intellectuele of spirituele overtuiging. Samen met co-auteur musicologe Nicole Van Opstal en musicus Hendrik Vanden Abeele bespreekt ze zestig sleutelwerken uit de Middeleeuwen en Renaissance. Zo lezen we bijvoorbeeld bijzonderheden over het éénstemmige gregoriaanse kerklied, het organum van Perotinus, het motet van De Machaut en het madrigaal van Adriaen Willlaert. Ook bijzonderheden over de componisten worden niet vergeten. Het fraai uitgegeven boek geeft ons een ruime blik op een periode uit de muziekgeschiedenis die van grote betekenis is geweest voor de verdere ontwikkeling van de muziek en zeker ook voor de kerkmuziek in alle verscheidenheid. Het 383 bladzijden tellende boek is versierd met vele oude afbeeldingen uit de behandelde periode. Het boek (ISBN-nummer: 9789463932448) kost € 39,99 en is uitgegeven bij Agora Uitgeverscentrum in Gent.

M. Seijbel
M. Seijbel